× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Houd uw lampen brandend (1513)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

We kijken naar een kerstvoorstelling. De aanbidding van het pas geboren Kind door Jacob Claesz uit 1513. Want wat Jezus ons later zal voorhouden in het evangelie, zien we Jozef op dit schilderij doen: ‘Houd uw lampen brandend.’ In de spreukband die erbij staat afgebeeld, lezen we dat Christus’ geboorte straalt als een helder licht.

Christus is het licht van de wereld. Dat staat ook te lezen bij de evangelist Johannes: ‘In Hem was leven. En het Leven was het Licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Het ware licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld…’ (Johannes 01,04-05.09). De kaars in de hand van Jozef verwijst dus naar het pas geboren Christuskind dat in de wereld is gekomen.

Met die uitleg in gedachten zien we hoe zorgvuldig de kunstenaar zijn voorstelling heeft opgebouwd. In tegenstelling tot vele andere kerstafbeeldingen staat hier niet de persoon van de kleine Jezus in het middelpunt, of Maria. Nee, nu bevindt zich Jozef in het centrum, of beter nog: de kaars die Jozef vasthoudt. Volkomen onopgemerkt eigenlijk. Want de aandacht van alle aanwezigen op het schilderij is wel degelijk gericht op het kind. Behalve dan op de achtergrond de os en de ezel: die hebben meer aandacht voor de ruif met voer. (Maar ook die verwijst naar het kind dat op stro ligt: als geestelijk voedsel voor de mensen. Net als de korenschoof op de voorgrond. Toespeling op de eucharistie!).

Wij richten vandaag echter vooral onze aandacht op de kaars die Jozef in zijn hand houdt. We zien hoe behoedzaam hij de vlam afschermt. Prachtig beeld van zijn taak als voedstervader: hij moet het licht van de wereld behoeden en beschermen. Dat zal hij straks in daden omzetten. Als hem gezegd wordt dat de koning het kind naar het leven staat. Dat hij het kind en zijn moeder onder bescherming moet nemen en naar Egypte moet vluchten. Dat alles zien we hier al afgebeeld in dat ene zorgvuldige gebaar van die hand rond de vlam. Houd uw lamp brandend.

Het licht van de wereld wordt toevertrouwd aan de handen van mensen. Later zal Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: “Jullie zijn het licht van de wereld” (Matteus 15,14). Dat is alleen maar waar, wanneer wij Jezus’ mentaliteit in ons opnemen en tot leidraad van ons leven maken. En waarin bestaat dat ‘licht’? In zijn zorg voor hulpbehoevenden, zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid, zijn naastenliefde. Dat is zijn licht in onze wereld die op dit punt zo vaak in duisternis verkeert. Dat licht is aan ons mensen, aan mij toevertrouwd. Ik mag het koesteren en beschermen. Houd die lamp brandend. Wees anders dan de meeste gewone mensen, die zich zo vaak door volkomen andere drijfveren laten leiden.

Is dat alles niet te moralistisch? We moeten in het leven immers al zo veel…?

Dan kijk ik nog één keer naar Jozef met zijn kaars. Naar die hand die zo zorgvuldig de vlam behoedt en beschermt… Wordt die liefdevolle hand niet tegelijk eerst verwarmd door datzelfde licht?

Ik keer in tot mijzelf en vraag mij af in hoeverre ik mij laat verwarmen door dat licht en in hoeverre ik behoeder, beschermer én doorgever ben van dat hartverwarmende licht?

[1513, Jacob Claesz, paneelschildering; Duitsland, Berlin, Gemäldegalerie. Dries van den Akker s.j. 2010.07.31]

Verwijzingen
Lukas 02,01-14
Jaar A+B+C: Kerstmis (nachtmis)
Feest 25 dec: JezusGeboorte
Feest 19 maa: Jozef-Voedstervader
Lukas 12,35: Jaar C door het jaar 19e zo
Door het jaar 29e week di

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties