× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Driekoningen (1000)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Rechts zien we Maria zittend, tronend, met het Kind op haar schoot. Daarachter staat Sint Jozef als een bejaarde man; daarop duidt zijn baard. Links buigen en knielen de wijzen in aanbidding neer voor moeder en kind, en bieden het Kind hun geschenken aan. Te oordelen naar de baardgroei van ieder, gaat de oudste voorop, en komt de jongste achteraan. De achterste twee wijzen hebben hun kroon nog op, de voorste heeft geen kroon. Bij mijn weten is dit de eerste keer in de kunstgeschiedenis dat de oudste zijn kroon heeft afgezet. Tweehonderd jaar later (sinds Giotto?) zal het tot diep in de 20e eeuw gebruikelijk zijn de Aanbidding der Wijzen zo af te beelden. Is het een (diepzinnige!) vondst van deze kunstenaar? Als dat zo is, hoeft het ons niet te verwonderen dat de ster precies boven hem is afgebeeld.

Prachtig is ook het gebaar van het kind. Het graait niet, wat een kind van die leeftijd spontaan zou doen. Het ontvangt als een volwassene: met open handen. Een troostvol beeld voor iedere bidder, voor iedere gelovige die iets voor God (of Jezus) wil doen. Wat ik God aanbied, wordt zo ontvangen!

Linksboven zien we een stadje, Bethlehem waarschijnlijk. Merkwaardig dat het pad vanuit de stad wegvoert van het Kind. De Wijzen hebben zich klaarblijkelijk niet laten leiden door de aarde (die weg), maar door de hemel (de ster met haar licht).

Het onderschrift zegt: ‘Onbekend aan de heidenen maakte het Kind zich bekend door de geleide van een ster; liggend in een kribbe ontvangt de stichter van de peilloze hemel en de aarde mirre, wierook en goud van de magiër.’ Er is dus verschil in wat je leest in de tekst en wat je op de afbeelding ziet. Hetzelfde kan gezegd worden van de kleine Jezus. Wat je ziet is een (ernstig) kind; wat je leest is dat het hier gaat om de stichter, de schepper van hemel en aarde. Hetzelfde vinden we terug in de houding van de wijzen: wat ze zien is een kind, wat ze opmaken uit de tekenen aan de hemel, is dat het gaat om een nieuwe koning, die overigens – net als de oudste wijze – geen kroon op het hoofd heeft…

[± 1000, mozaïek; Italië, Rome, Santa Maria in Trastevere; Dries van den Akker s.j. / 2007.01.06]

Verwijzingen
Matteus 02,01-12: Jaar A+B+C: Zo na 1 januari: Openbaring des Heren
Feest 06 jan 0030: Driekoningen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties