Overzicht HH  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
Wonderbare visvangst (1951)Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

afb 

Jezus en drie van zijn leerlingen zitten in een oranjeachtig gekleurde boot. Het scheepje deint; door de golven of door het gewicht van de vissen aan de ene kant van de boot. Door de scheve mast wordt het tafereel verdeeld in twee helften. Min of meer parallel met de mast lopen de lijnen van de zeilen. Mooi is ook dat de apostelen de kleur aannemen van hun omgeving; of anders gezegd: dat de omgeving zijn invloed uitoefent op de apostelen, aangeduid door de kleuren.

De mast vormt de scheidslijn tussen Jezus links, en zijn leerlingen rechts. Jezus is een toonbeeld van rust, in tegenstelling tot de anderen. Bij elk van hen drukken lichaamshouding en gezichtsuitdrukking verbijstering uit. Waar Jezus eenvoudig een hand ten zegen opheft, grijpt de rechterhand van de bovenste leerling naar het voorhoofd, terwijl de linker zich aan de mast vasthoudt. Alsof hij niet zozeer dreigt om te vallen door het deinen van het bootje, maar van verbazing. De middelste leerling wijst met een(enorme!) wijsvinger naar de vissen in het net, terwijl de handen van de benedenste leerling zich naar de vissen uitstrekken.

Opvallend is dat de kunstenaar eigenlijk helemaal niet zo bijzonder veel vissen heeft afgebeeld. Met enkele kleurlijnen worden er een paar aangeduid; wel vertonen ze allerhande kleuren. Alle denkbare soorten vis zijn in het net verzameld. Het is trouwens maar goed dat er niet zoveel vissen te zien zijn. Waar zouden ze die hebben moeten laten? Het bootje is met die vier mannen al overvol. Alsof de schilder suggereert dat de drie mannen eigenlijk zelf de vissen zijn die Jezus heeft binnengehaald.

Ik ga na met wie van de afgebeelde personen ik mij vereenzelvig. En bedenk dat de leerlingen zo onder de indruk zijn dat ze zo dadelijk alles achterlaten (de vangst van hun leven!) en Jezus volgen. Misschien is het dus wel andersom: is Hij de grote vis die zíj, vissers, hebben binnengehaald.

[1951, Edmond Bellefroi, schilderij; Nederland, Utrecht, Catherijneconvent. Dries van den Akker s.j. / 2007.01.28]

Verwijzingen
Lukas 05,01-11: Jaar C door het jaar 05e zo
Door het jaar 22e week do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 31 mrt 2011

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!