× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus' Veldrede (1628)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

We kijken naar een illustratie bij de Veldrede van Jezus. Het tafereel is in drie gelijke delen verdeeld. Links de prekende en gebarende Jezus met rond zich zeven leerlingen. In het midden een groepje van acht leerlingen. Rechts hebben we zicht op het landschap met twee groepjes mensen wat verder weg; en helemaal op de achtergrond een stad tegen een berghelling.

Jezus is de enige die een stralenkrans rond zijn hoofd heeft meegekregen. Hij zit op een grote steen en heeft zijn armen wijd uitgespreid. We treffen Hem midden in zijn uiteenzetting. Opvallend is dat er eigenlijk maar één leerling naar Hem kijkt: de man links op de voorgrond op de rug gezien. Hij luistert met zijn arm op de rug. Heeft dat een bijzondere betekenis? Hoort hij toe met terughoudendheid? De mannen daar op de achtergrond lijken meer aandacht te hebben voor die terughoudende leerling dan voor Jezus. Heeft die leerling wellicht juist een vraag gesteld? Of een opmerking gemaakt? Daar zegt Lukas in zijn verhaal niets over.

Ook van het groepje leerlingen in het midden is er niet één die naar Jezus kijkt. De twee zittende mannen op de voorgrond lijken met elkaar in discussie geraakt. De aandacht van het groepje daarachter gaat zo te zien veel meer uit naar die twee dan naar Jezus.

Weerspiegelt zich daarin het feit dat bij andere gelegenheden meermaals over de leerlingen van Jezus wordt gezegd dat ze zijn woorden niet begrepen? Moeten we dan in die wijd gespreide armen van Jezus al een voorafschaduwing zien van zijn kruis? Of zoeken we er dan te veel achter? Of beelden die opvallende reacties van Jezus’ leerlingen uit wat Hij aan het vertellen is?

mi_2 

Rechts in het landschap zien we twee tafereeltjes. Zij brengen duidelijk twee fragmenten uit Jezus’ toespraak in beeld. Op de achtergrond zien we hoe twee mannen, blinden, in een kuil vallen. Dat komt ervan als de ene blinde de andere wil leiden. Meer op de voorgrond probeert iemand de splinter uit het oog van een ander te verwijderen, terwijl er bij hem zelf een enorme balk uit zijn oog steekt. Welnu is er verband tussen die verhaaltjes en de houding van Jezus’ leerlingen? Moeten wij uit het feit dat zij niet naar Jezus zijn toegewend afleiden dat zij luisteren als blinden?

En hoe staat het met mij? De kunstenaar heeft veelzeggend de ruimte tussen Jezus en mij als toeschouwer opengelaten. Met welke houding luister ik naar zijn woorden?

Overigens, de afbeelding wordt gepresenteerd als een illustratie bij de Veldrede. Maar we menen toch ook elementen uit Matteus’ Bergrede te herkennen. Kijk naar de leliën vlak voor Jezus’ voeten. Die komen wel voor in de Bergrede, maar niet in de Veldrede. Hetzelfde geldt voor ‘de vogels des hemels’. En wellicht verwijst die stad op de achtergrond naar Jezus’ woorden: ‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven.’ Ook die woorden komen wel voor in de Bergrede, maar niet in de Veldrede.

[1628, Merian, bijbelillustratie Lutherbijbel; Dries van den Akker s.j. / 2009.12.05]

Verwijzingen
Lukas 06,39-45: Jaar C door het jaar 08e zo
Door het jaar 23e week vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties