× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Leerlingen op stage (1800)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft een afbeelding gemaakt bij het zinnetje: ‘Hij begon ze twee aan twee uit te zenden.’ We bevinden ons in de kloosterkerk van het plaatsje Kyllberg in de Duitse Eifel. De beelden staan links vooraan boven de deur die toegang geeft tot de sacristie. Misschien moeten we dat perspectief omdraaien: ze staan boven de deur van de sacristie waaruit de priester en zijn assistenten tevoorschijn treedt om voor te gaan in de eredienst. De suggestie is duidelijk: de voorganger van vandaag staat in de traditie van Jezus die zijn leerlingen uitzond. Deze voorganger is een zendeling van Jezus.

In het evangelie staat: ‘Hij zond ze twee aan twee.’ Zij moesten zijn werk voortzetten en verspreiden; zijn geest van genezing, liefde en barmhartigheid onder de mensen present stellen. Er wordt niet gezegd waarom ze twee aan twee werden gezonden. Binnen de joodse cultuur heeft het waarschijnlijk te maken met het feit dat voor het gerecht het getuigenis van twee mannen nodig was. Als Jezus’ leerlingen dus van Hem gaan getuigen, zal hun getuigenis aan geloofwaardigheid winnen, wanneer ze met z’n tweeën zijn.

In 1540 sticht Ignatius van Loyola de jezuïetenorde. Het nieuwe daaraan was dat de leden van deze orde niet in een klooster woonden en daar zeven keer per dag samen de gebeden in de kerk zongen of baden. Nee, deze ‘kloosterlingen’ werden er op uit gezonden om overal ter wereld Christus te brengen en de mensen te bevestigen in hun geloofs- en gebedsleven. In zijn ordesregel legt Ignatius er de nadruk op dat de paters er het liefst met z’n tweeën op uit moeten worden gezonden. Hij geeft wél redenen: ‘zowel om in geestelijke en lichamelijke zaken elkaar te helpen, als om meer van nut te zijn voor hen naar wie ze gezonden worden, door de activiteiten onderling te verdelen.’ Ignatius zegt het niet, maar de ervaring wijst uit dat het saamhorig optreden van twee paters meer indruk maakt dan dat van één. Bij voorkeur – zo vervolgt hij – vullen de karakters en vaardigheden elkaar aan. Is de één een goed docent of predikant, dan zou de ander goed moeten zijn in biechthoren en het voeren van persoonlijke gesprekken. Is de één vurig en enthousiast, dan zou de ander bedachtzaam en omzichtig moeten zijn. Enzovoorts.

Terugkijkend naar de beide figuurtjes daar vooraan boven de sacristiedeur valt ons op dat ze juist niet zoveel van elkaar verschillen. Zij onderscheiden zich hooguit van elkaar door de kleur van hun kleding. De kunstenaar wilde wellicht de nadruk leggen op hun eensgezindheid? Naar het woord van Jezus dragen beiden alleen een stok, een onmisbaar hulpmiddel voor trekkers. Je kunt er op steunen, vooral wanneer de weg voert door beekjes en je door stromend water moet waden; je houdt er ook agressieve dieren mee op afstand. Ze hebben elk een boek bij zich: het woord van Jezus waarmee ze mensen tot bekering moeten aanzetten en genezen.

Dat is dus wat ik als kerkganger mag verhopen van de bedienaar die uit de deur beneden die figuurtjes tevoorschijn zal treden. Maar misschien zijn die twee figuurtjes daar ook duidelijk in het zicht geplaatst om mij als kerkganger eraan te herinneren dat ook ik, als volgeling van Jezus, zo’n zending heb. Ook ik ben geroepen om de genezing van zijn liefde en barmhartigheid onder de mensen te brengen. De leerlingen van Jezus waren immers geen geleerden; het waren ongeschoolde handwerkslieden; gewone mensen dus… Gewone mensen als u en ik.

[±1800, houtsculptuur, Duitsland, Kyllberg, kloosterkerk. Dries van den Akker s.j. / 2009.03.11]

Verwijzingen
Markus 06,07-13: Jaar B door het jaar 15e zo
Lukas 09,01-06: -
Door het jaar 04e week do
Door het jaar 25e week wo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties