× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Je kruis opnemen en Jezus volgen (1567)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft zijn afbeelding zorgvuldig gecomponeerd. Van halverwege de rechter lijst loopt een lijn schuin omlaag naar de linker benedenhoek; en een lijn schuin omhoog tot op een kwart hoogte van de linker lijst. Zo ontstaan er twee afdelingen.

Boven zien we hoe Jezus gebukt gaat onder het kruis. Beneden hoe de beide misdadigers die met Hem gekruisigd zullen worden, zich moeizaam voortbewegen op de weg die Jezus achter zich heeft. De steilte opzij van de weg is beangstigend.

Boven rond Jezus is het een drukte van belang. Jezus zelf wordt voortgesleept en geduwd door twee mannen. Opzij van Hem zit een Romeinse officier te paard. Achter hem een vaandel en een vlag, waarachter toeschouwers half schuil gaan. Vrouwen? Vóór Hem een man met een touw in de hand. Aan zijn voeten zijn nog juist boven de rand van de berghelling hoofden te zien met tulbanden op. Joodse hoogwaardigheidsbekleders?

Op de voorgrond geen toeschouwers. We zien hoe elk van beide misdadigers wordt geholpen door een man achter hen die het kruis helpt dragen, en een man vóór hen met een touw in de hand. De linker misdadiger wendt zich half om, alsof hij tegenstribbelt. Daar lijkt ook de houding van zijn beide begeleiders op te duiden. Is hij de misdadiger die straks ook ter linkerzijde van Jezus gekruisigd zal worden? Van wie verteld wordt dat hij meedeed met de beschimpingen van de toeschouwers aan Jezus’ adres: “Bent U niet de Messias? Red dan Uzelf en ons?” Hij zal door de misdadiger die rechts van Jezus komt te hangen, tot de orde worden geroepen: “Wij ondergaan ons vonnis terecht, want wij krijgen wat wij door onze daden hebben verdiend. Maar Hij hier heeft niets verkeerds gedaan.” Naar zijn houding hier op de afbeelding te oordelen lijkt hij meer te berusten in zijn lot. Hij zwoegt voort, met zijn beide begeleiders. Hij zal straks aan Jezus vragen: “Denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk gekomen bent.” Over hem zal dat verbijsterende antwoord klinken: “Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs.”

Intussen zijn ze nu nog onderweg. Hun kruisdraging speelt zich af tegen een lichte lucht in de verte; boven ons tafereel pakken zich intussen zwarte wolken samen. Weerspiegelt zich in die tegelijk lichte en donkere lucht de houding van beide misdadigers?

Is dit wel een illustratie bij het evangelie van vandaag: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen”? Het is alsof de kunstenbaar zegt: ‘Ons kruis dragen moeten we allemaal. Ieder van ons heeft nu eenmaal een kruis te dragen. Zo gezien gaan wij allemaal de weg die Jezus ging, of we dat nu willen of niet. De vraag is alleen hoe je die weg gaat. Maakt ze opstandigheid in je los, en wens je je er helemaal niet aan over te geven? Vervloek je je lot? Zonder stil te staan bij het aandeel dat je er wellicht zelf in had? Doe je liever mee met de schimpers en schelders, zoals de linker misdadiger?

Of brengt die weg je tot inzicht en inkeer? Maakt ze je duidelijk dat je op hulp en genade bent aangewezen? Doet die weg je dus daarom bidden en vragen? Zoals het geval is bij de rechter misdadiger?’

Hoe zegt Jezus dat ook alweer? “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.”

[1567, Tintoretto, schilderij; Italië, Venetië, Scuola di San Rocco; Dries van den Akker s.j. / 2010.06.12]

Verwijzingen
Matteus 16,24: Jaar A door het jaar 22e zo
Markus: 08,34: Jaar B door het jaar 24e zo
Lukas 09,23: Jaar C door het jaar 12e zo
Donderdag na Aswoensdag
Door het jaar 06e week vr
Door het jaar 18e week vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties