× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Uitzending van de leerlingen (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar beeldt Jezus af temidden van elf leerlingen. Waarschijnlijk heeft hij gedacht aan het moment dat Jezus afscheid van ze nam en vervolgens naar de hemel opsteeg. Toen maakte immers Judas geen deel meer uit van de twaalf. Zijn opvolger, Matthias, moest nog gekozen worden.

Jezus neemt het centrum van de afbeelding in beslag. Hij staat op een steen en rijst hoog uit boven de leerlingen. Zijn bovenlijf steekt af tegen een hemels blauwe achtergrond. Hij is gekleed in een wit onderkleed, met daarover heen een rood bovenkleed. Wit is de kleur van de hoogfeesten, de verzameling van alle kleuren. Rood de kleur van de liefde en de Geest. Links en rechts spreidt Hij zijn armen wijd uit, met de handpalmen naar de hemel geheven. Het zou dus ook de houding van een bidder kunnen zijn. Die uitgespreide handen werken tegelijk als zegen. Ze strekken zich als een soort bescherming uit boven de hoofden van de leerlingen.

De meeste leerlingen kijken eerbiedig naar hem op, maar aan de linkerkant zijn er ook een paar die het gebeuren in een houding van inkeer over zich heen laten komen. De foto is niet helemaal duidelijk; er scheen op dat moment te veel licht door het venster. Maar het lijkt erop dat er ook vrouwen op de afbeelding staan. Er is één leerling met een kaars. Prachtig gevonden, want het licht dat zij van Christus ontvangen, wordt aan hun toevertrouwd. Zij moeten dat straks uitdragen onder de mensen die zij zullen ontmoeten. Zij moeten het brandend houden. We herinneren ons dat op vele kerstafbeeldingen Sint Jozef wordt afgebeeld met een brandende kaars, ook als dat helemaal niet nodig is, omdat buiten volop de zon schijnt. Vaak houdt Jozef zijn hand beschermend om het vlammetje. Prachtig symbool van zijn roeping: het licht van de wereld behoeden en beschermen. Nu zien we datzelfde gebaar ook hier: het licht van de wereld wordt aan de leerlingen in handen gegeven…

Ik laat mijn blik gaan langs die leerlingen, en vraag mij af, waar ik op de afbeelding zit. Mij valt op hoe gewoon deze mensen er uit zien. In tegenstelling tot Jezus hebben ze geen heiligenkransje rond hun hoofd. Ze zijn allemaal gewoon gekleed: niets bijzonders. Ik realiseer mij dat Jezus leerlingen heeft uitgekozen onder de gewone mensen. Niet alleen de Twaalf. Maar vandaag horen we in het evangelie dat hij er nog zeventig uitzendt. Hoe groot was die groep eigenlijk rond Jezus? Wat waren dat voor mensen? Van de Twaalf weten zij dat er vissers bij zaten. Een tollenaar. Een voormalig verzetsstrijder. Merkwaardig eigenlijk. Toen Jezus met zijn boodschap naar buiten kwam en op zoek ging naar medestanders, zocht hij ze niet onder de theologiestudenten van zijn tijd. Niet bij de theologen. Maar bij de gewone mensen. Juist degenen die niet gestudeerd hadden. Dat lees ik af aan de mensen hier op de afbeelding. Niet de kopstukken van zijn tijd. Niet degenen die op een sollicitatieadvertentie af zouden komen. Juist niet.

Waarom eigenlijk niet? Zouden deze mensen wel overtuigingskracht en vaardigheden genoeg hebben om zijn boodschap de wereld in te dragen? De enige training die zij achter de rug hadden, was het voorbeeld van Jezus. Nu gaan zij op stage. Nu mogen zij gaan doen wat ze Hem hebben zien doen.

Maar vergeten we niet dat die zogenaamde training van Jezus erin bestond dat Hij hun aan den lijve zijn weldaden liet voelen. Hij zag ze aan, waar de religieuze leiders van zijn tijd dat juist niet deden, omdat ze meenden dat vele gewone mensen onrein waren. Daar ging je niet mee om. Jezus wel. Jezus nam mensen die verloren liepen bij de hand, richtte ze op en gaf ze toekomst. Dat deden die leiders niet. Verloren mensen moesten het eerst zelf maar met God in orde maken. Precies die onbarmhartige houding – en dat nog wel op religieuze grondslag – deed Jezus zo veel verdriet. Hij liet zien en voelen dat God op de eerste plaats barmhartigheid is; naastenliefde. Dat hadden deze mensen aan den lijve ondervonden. Zij gingen anderen doorgeven wat ze zelf hadden ontvangen.

Hoe zou dat in mijn leven eruit zien: als ik ging doorgeven wat ik had ontvangen? Ik sta stil bij wat ik heb ontvangen. En hoe ik dat door zou kunnen geven.

[Ca 1900, glasschilderkunst; Frankrijk, Paray-le-Monial, Cathédrale Sacré Coeur / Dries van den Akker s.j./ 2010.06.17]

Verwijzingen
Lukas 10,01-20: Jaar C door het jaar 14e zo
Door het jaar 26e week do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties