× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Ik ben de wijnstok... (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

“Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.” De kunstenaar beeldt Jezus af als de bekroning van de wijnstok. We zien Hem in het midden uitrijzen boven de apostelen. In de linkerhand houdt Hij, als koning van het heelal, de wereldbol. Met de vingers van de rechterhand maakt Hij het gebaar van zegen en leraarschap.

De apostelen zijn over de drie verticale raamvlakken verdeeld in drie groepen van vier. Direct aan Jezus’ rechterhand – voor ons linksboven – zien we Petrus met zijn witte haren en zijn sleutel. Onder hem zijn broer Andreas met zijn karakteristieke kruis. Daaronder Bartolomeus met mes. En tenslotte helemaal beneden met het kleine kruis: Filippus. Aan Jezus’ linkerhand Paulus met boek (geen zwaard?). Onder hem Jacobus de Meerdere met pelgrimsstaf en hoed. Daaronder Thomas met zijn winkelhaak. De onderste rechts heeft een lans; dat zou weer op Filippus wijzen; door uitsluiting concluderen we dat hij Matteus moet zijn. In het middenveld zien we onder Jezus: Johannes met gifbeker, links van zijn broer Jacobus. Tegenover Johannes Jacobus de Mindere; hij was een neef van Jezus; zijn gelaatstrekken vertonen grote gelijkenis met Jezus. Onder hem Judas Thaddeus met knots. Daartegenover Simon de IJveraar met de zaag.

In de attributen van de apostelen wordt ieders leven samengevat. De moeiten en de strijd die zij hebben geïnvesteerd om vruchten voort te brengen. Daarop wijzen ook de volle druiventrossen tussen de apostelen. Ze groeien uit tot boven het hoofd van Petrus en Paulus, als een soort van bekroning. We tellen er links en rechts vijf, en in het midden drie: in totaal meer vruchten dan er apostelen zijn. Had Jezus zoiets al niet aangekondigd in de gelijkenis van de zaaier en het zaad: dat we dertig-, zestig- en honderdvoudig vrucht zouden voortbrengen (Markus 04,08.20)?

Een mooie vondst van de kunstenaar zijn de twee herten aan de voet van de wijnstok. Verwijzing naar Psalm 42: “Zoals een hert om waterstromen schreeuwt…” In de vroegchristelijke kunst stonden zij symbool voor het paradijs! Maar onze kunstenaar lijkt te zeggen dat Jezus het levende water verandert in wijn! Een originele manier om naar het wijnwonder te verwijzen (Johannes 02,01-12).

We kijken nog één keer naar de druiventrossen. Er zijn meer trossen dan apostelen. Hangt misschien mijn druiventros er ook bij? Als ik mij mocht afbeelden temidden van de apostelen, met welk attribuut zou ik dan mijn inspanningen voor het evangelie aanduiden en samenvatten?

[19e eeuw, glasschilderkunst; Frankrijk, Bretagne, Finstère, Pleyben, St-Germain-Auxerrois. Dries van den Akker s.j. / 2009.02.09]

Verwijzingen
Jo.15,01-08: Jaar B Pasen 05e zo
Paastijd 05e week wo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties