× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Verblijft in mij (1760)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Uit een scheve kelk stroomt geen wijn, maar groeit een kruis waaraan de gestorven Jezus hangt. Tegelijk groeien er ranken die zich vertakken tot elf ongeveer gelijke mannenkoppen. Zij worden geflankeerd door twee schaars geklede engeltjes die vagelijk een soort baldakijn ophouden boven het tafereel. Het geheel wordt van boven bekroond door een grote engelkop met links en rechts twee vleugels die alles overschaduwen.

De kunstenaar heeft ongetwijfeld gedacht aan Jezus’ woord: “Ik ben de wijnstok; jullie zijn de ranken” (Johannes 15,05). Dat het om een wijnstok gaat wordt aangeduid door de kelk waaruit geen wijn vloeit, maar een kruis oprijst. Kelk en kruis herinneren aan Jezus’ woorden aan het Laatste Avondmaal die op het hoogtepunt van elke eucharistieviering worden herhaald: “Neemt deze beker, en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; het is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.” Die woorden, over de beker met wijn uitgesproken, werden bewaarheid in Jezus’ dood aan het kruis. Hij stierf omdat Hij zich liet raken door het leed en de zonden van de mensen. Niet uit plicht of omdat God zo’n offer van genoegdoening eiste, maar uit pure liefde. “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je vraag.” Die vrienden zijn rond Jezus afgebeeld. Niet twaalf, maar elf. Want op het moment dat Jezus deze woorden uitsprak, was Judas al vertrokken om zijn verraderswerk te verrichten.

“Verblijft in mijn liefde.” De kunstenaar heeft een mooie manier gevonden om deze woorden uit te beelden. De leerlingen groeien rond de gestorven Jezus als ranken uit dezelfde kelk. Zullen zij niet – in navolging van Hem – op hun beurt de beker nemen en er diezelfde woorden over uitspreken: “Dit is mijn bloed”, mijn leven? Ik geef het voor jullie. Zo doet elke priester die de eucharistie opdraagt, tot op de dag van vandaag. We veronderstellen dat we hier te maken hebben met een steen van een priestergraf.

Maar het zijn niet alleen priesters die – in navolging van Jezus - hun leven inzetten voor anderen. Komt immers uit de gave van die beker niet de gehele geloofsgemeenschap voort? Daar liggen de wortels van de Kerk. Het is fijngevoelig van de kunstenaar dit alles te omgeven met engelen die naar de hemel verwijzen. Niet alleen, omdat ‘je leven geven’ iets goddelijks is. Maar ook om aan te duiden dat zo’n leven niet begrensd wordt door de dood, al heeft het daar alle schijn van. Jezus zelf heeft er bij herhaling op gewezen hoe het met Hem zou aflopen: “De Mensenzoon zal veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden. Maar na ter dood te zijn gebracht zal Hij op de derde dag verrijzen” (Lukas 09,22). Hij ging er klaarblijkelijk van uit dat je leven met de dood niet ten einde was. Alsof Hij zegt: ‘Ons leven van nu maakt deel uit van een veel groter geheel, van een onmetelijk, duizelingwekkend mysterie.’ Dat was zijn overtuiging. En wat ik zo indrukwekkend vind: vanuit dat perspectief heeft Hij ook consequent geleefd! Na twintig eeuwen christendom mogen wij gewend zijn aan zo’n zienswijze. In Jezus’ dagen was het – letterlijk – ongehoord dat een dode niet naar de onderwereld ging, maar door God werd uitgenodigd deel te hebben aan zijn bestaan! Dat alles heeft de kunstenaar bijeen gebracht op deze steen.

En ik? Ik sta er een ogenblik bij stil en mijmer over de bestemming van mijn leven; en probeer tot me door te laten dringen dat ik word uitgenodigd in die liefde te verblijven.

[1760, reliëf op priestergrafsteen; Duitsland, Distelhausen, Wolfgangskapelle. Dries van den Akker s.j. / 2009.02.10]

Verwijzingen
Johannes 15,09-17: Jaar B Pasen 06e zo
Paastijd 05e week do + vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties