× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus voor Pilatus (1661)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Jezus voor Pilatus. Ze staan tegenover elkaar. De ontmoeting van Jezus’ wereld met die van het machtige Romeinse Rijk. Het Koninkrijk van de Naastenliefde en de Barmhartigheid tegenover het Rijk van de Romeinse, gewapende vrede. “Die macht heb je van mijn Vader”, zal Jezus in dit gesprek zeggen. Opmerkelijke uitspraak, want die macht is overal aanwezig, omgeeft Jezus van alle kanten. Ze is in de grootsheid van het Romeinse paleis met zijn zuilen, bogen en friezen; in de soldaten die Jezus van alle kanten omgeven en elke terugweg afsluiten; in de wapens; in het gebaar van Pilatus die de hand aan het gevest houdt: hij vertrouwt op wapens. De macht rond Jezus wordt ook zichtbaar in het feit dat alle afgebeelde personen een hoofddeksel dragen, behalve Jezus. Hij is ook de enige die op blote voeten loopt. Hij is de eenvoud, is zichzelf. De anderen? Hebben veel weg van aangeklede poppetjes.

Zou het toeval zijn dat de kunstenaar Jezus juist geplaatst heeft onder een godenbeeld? Opmerkelijk is nog de leeuwenkop op de schouder van de soldaat die Jezus vasthoudt. Volgens sommigen een verwijzing naar Psalm 22,14: ‘Leeuwen sperren hun muil naar mij open…’, waarbij de rol van de leeuwen is overgenomen door de vijandige mensen.

Zo staan ze tegenover elkaar. Elk op een eigen eilandje. Elk in zijn eigen Koninkrijk. Pilatus met de ene hand aan het zwaard en de andere naar voren gestrekt. Zet u, edelachtbare, met dit gebaar uw woorden kracht bij? Is dit het moment waarop u vraagt: “Bent U dus toch koning?” Of: “Wat is waarheid?”

En U, Jezus, rechtop voor hem. Een toonbeeld van rust. Straalt uw blik vastberadenheid uit? Of medelijden? Het is alsof U dwars door Pilatus heenkijkt. Uw vinger wijst naar de grond. Is dit het moment waarop U zegt: “Mijn Koninkrijk is niet van déze wereld…”?

En waar sta ik? Ben ik alleen toeschouwer of kom ik ook voor op de afbeelding? Soldaat past niet zo bij mij. Meeloper wel. Ben ik de figuur op de achtergrond die naar Jezus wijst: ‘Hem moet u hebben.’ Beschuldigende vinger. In die vinger wordt al aangeduid wat straks het eindoordeel van de Romeinse rechter zal zijn.

Of sta ik er toch niet op. Zoals trouwens geen van Jezus’ leerlingen er opstaat. En Hij staat hier omwille van hen! “Die voor ons geleden heeft onder Pontius Pilatus!” Koning van de solidariteit. Koning van de goddelijke liefde.

[1661, sculptuur hoogaltaar, Duitsland, Itzehoe, St-Laurentii. Dries van den Akker s.j. / 2006.11.26]

Verwijzingen
Matteus 27,11-26: Jaar A Palmzondag
Markus 15,01-15: Jaar B Palmzondag
Lukas 23,01-05.13-25: Jaar C Palmzondag
Johannes 18,28 - 19,16: Jaar A + B + C Goede Vrijdag;
Jaar B Christus Koning

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties