× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus verschijnt met een wonderbare visvangst (1507)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

In 1507 weefden de zusters van klooster Lüne, bij Lüneburg diep in Duitsland, een opstandingstapijt. Een soort stripverhaal van Jezus’ verschijningen na zijn opstanding uit de dood. Aan Johannes’ verhaal van de wonderbare visvangst wijden zij vier tafereeltjes. Dat Jezus roept en Petrus door het water naar Hem toekomt is samengebracht op één tafereel. Wij zullen aan beide scènes apart aandacht besteden.

mi_2 

Op het eerste tafereeltje zien we leerlingen in de boot met een leeg visnet in de hand. We tellen zeven gezichten. Dat is overeenkomstig Johannes’ verhaal. Er waren zeven leerlingen bijeen. Toch zien we links op de achtergrond nog een achtste heiligenkransje, rood van kleur. Is er door de zusters ook een plaatsje ingeruimd voor mij in het tafereel? Drie mannen zijn herkenbaar gemaakt doordat hun herkenningsteken in hun heiligenkransje is verwerkt. In het midden, precies onder de mast: Sint Petrus, herkenbaar aan de sleutel. Links van hem (voor ons rechts) Jacobus met de schelp, en daar weer naast zijn broer Johannes met de kelk. Karakteristiek voor klooster Lüne zijn de rode puntjes op de wangen van de leerlingen. Ze hebben blozende wangen, maar ze kijken niet vrolijk. Het net is leeg. Hun verlegenheid wordt tot uitdrukking gebracht doordat de ogen allemaal enigszins wegkijken.

mi_3 

In het volgende tafereel verschijnt Jezus. Hij is herkenbaar aan zijn kruisnimbus en aan de wondetekens in hand en voet. Hij is gekleed in een hemels blauw gewaad, met daarover heen een roze bovenkleed. Zijn kraag is versierd met edelsteentjes. Ook Hij heeft blozende wangen. Hij staat op de oever waar vrolijke bloemetjes bloeien. In zijn rechterhand houdt Hij een spreuklint. Daarop staat wat Hij zegt: “Werp het net uit aan de rechterkant.” Op de vorige afbeelding zagen we nog juist het begin van dat spreuklint boven het hoofd van Johannes.

mi_4 

Op het derde tafereel zien we hoe de netten plotseling vol vis zitten. Nu tellen we precies zeven leerlingen. De voorste rij is ten voeten uit weergegeven. Hier zijn hun attributen aangebracht op hun borst. Helemaal links: Petrus met sleutel. Daarnaast Jacobus met de schelp. Vervolgens Johannes (nu niet in het rood, maar in het blauw) met de kelk. Tenslotte, helemaal rechts in het rood: Bartolomeus (Nathanaël) met het mes. Hij is de beschermheilige van Klooster Lüne.

mi_5 

Vervolgens zien we hoe Jezus nog bezig is te roepen dat ze het net rechts moeten uitwerpen, terwijl Petrus al door het water naar Jezus toewaadt. Grappig. Het verhaal vertelt hoe hij zijn mantel omsloeg en in het water sprong. Hier houdt hij zorgvuldig zijn kleed omhoog, zodat het niet nat wordt.

mi_6 

Tenslotte zien we Jezus temidden van de zeven leerlingen. Hij wijst uitdrukkelijk op de wond in zijn zij, hoewel dat in dit verhaal niet wordt verteld. Wel, dat hij op een roostertje al wat vis had klaargemaakt. De leerling links vóór (Petrus?) heeft nog een vis in de hand, de leerling rechts vóór heeft een tang vast om ze van het vuur te halen. “Hier eten zij”, staat er boven. Opvallend hoe vaak verteld wordt in de verschijningsverhalen dat Jezus at met zijn leerlingen. Verwijzing naar eucharistie en avondmaal. Hij is het die zijn mensen rond zich aan tafel nodigt en hen aldus tot zijn familie maakt, zijn broeders en zusters. Nu valt mij op dat er op de plaats waar ik mij als toeschouwer bevind, nog juist een plek is om bij het rooster met de vissen aan te schuiven…

[1507, tapijt; Duitsland, Lüneburg, Kloster Lüne; Dries van den Akker s.j./2010.04.15]

Verwijzingen
Johannes 21,01-14: Jaar C Pasen 03e zo
Paasweek vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties