× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Heilige Familie (1800)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

De beide afbeeldingen zijn ontleend aan twee panelen van een houten altaarretabel. Op het eerste paneel zien wij Jozef en Maria, zojuist vertrokken uit Nazareth op weg naar Bethlehem. Jozef met reisstaf, Maria met gevouwen handen. Beiden zijn herkenbaar gemaakt met een stralenkrans als een kroon op het hoofd. Boven hen eenzelfde stralenkrans, die zich over beiden uitstrekt. Aanduiding van Gods aanwezigheid? Zo moeten ooit Abraham en Sara uit hun vertrouwde omgeving vertrokken zijn. Het onbekende tegemoet. Aartsvader en –moeder van alle gelovigen. Jozef en Maria treden in hun voetspoor.

Op het tweede paneel komen ze terug uit Egypte met Jezus in hun midden. Allebei nog altijd getooid met dezelfde stralenkrans, en nog altijd onder de hoede van de grotere stralenkrans boven hun hoofd. Opvallend genoeg heeft het kind Jezus geen stralenkrans. Hij draagt nu de reisstaf, waarmee zijn vader destijds op weg ging. Ook Hij treedt in het voetspoor van aartsvader Abraham en gaat de weg van het geloof, het onbekende tegemoet. Jozef heeft een lelietak in de hand. Symbool van de zuiverheid. Zo wordt op subtiele wijze aangeduid dat dit Kind niet zijn Kind is, maar Kind van God.

De beide panelen omsluiten een periode van vier jaar. In de tussentijd zijn Jozef en Maria niet meer thuis geweest. Wat is hun in die tijd allemaal overkomen. Wat hun overkomen is, wordt samengevat in de persoon van het kind tussen hen in.

Ik stel mij voor hoe zij straks terugkomen in het dorpje Nazareth. Hoe zullen de buren reageren? “We hebben ons al die tijd afgevraagd wat er met jullie gebeurd was”? Was het nieuws van die dagen ook tot hen doorgedrongen? Waren er geruchten geweest? Hebben ze zich ongerust gemaakt?

En wat hebben Jozef en Maria niet allemaal te vertellen. Van de volkstelling in Bethlehem, waar voor hen geen plaats was in de herberg. Terwijl daar nota bene de hele familie van David verzameld was, de Messiaanse familie. Die gunde hun geen plekje in hun midden. Hoe het Kind buiten Bethlehem werd geboren en hoe ze het in een kribbe moesten neerleggen. Hoe er herders kwamen met het bericht dat engelen hun hadden verkondigd dat er in Bethlehem een redder was geboren, en dat zij hem zouden herkennen aan het feit dat hij als pas geboren baby in doeken gewikkeld lag in een kribbe. Hoe er engelen zongen aan de hemel: “Eer aan God in de hemel en vrede op aarde…” Maar dat er van die vrede niet veel terecht was gekomen…

Want eerst waren wijzen uit het oosten opgedaagd die het Kind hulde kwamen brengen met vorstelijke geschenken. Maar vervolgens wilde koning Herodes het kind doden. Daarom had hij alle jongetjes onder de twee jaar in Bethlehem en omgeving door zijn soldaten laten uitmoorden. Net als in de tijd van Mozes. Zo was nota bene de hele Messiaanse familie als een boom omgehakt. En hoe zij – Jozef, Maria en het pas geboren Kind, gewaarschuwd door een hemelse bode – net op tijd waren ontkomen en naar Egypte waren gevlucht. Zo was dit Kind waarschijnlijk de enige uit de stamboom van David die over was, zoals een nieuw twijgje aan de wortelstronk van een omgehakte boom. En hoe ze na vier jaar bericht hadden gekregen dat koning Herodes was gestorven. En dat ze dus veilig naar huis konden terugkeren. En dat ze nu moesten proberen de draad van het leven weer op te pakken…

[18e eeuw, houtreliëf. Frankrijk, Bretagne, St-Segal, Chapelle St-Sébastien. Dries van den Akker s.j. / 2010.11.27]

Verwijzingen
Matteus 02,3-15.19-23: Jaar A Heilige Familie (zo na Kerstmis)
Feest 19 maa 0030 Jozef-Voedstervader

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties