Overzicht HH  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
Een gekromde vrouw opgericht (1995)Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

afb 

Een mensengestalte in een waaier van zonlicht en hemelsblauwe lucht. Palmbladeren zijn opgenomen in de beweging der elementen. Een gestalte, een vrouw, in zeven opeenvolgende stadia van gebukte houding, overeind komen, rechtop staan, springen, juichen, dansen, jubelen. Mee opgenomen in de werveling van zon en hemel.

Een mensengestalte, uiteengelegd in een reeks houdingen zoals bij filmbeeldjes, die – achter elkaar geprojecteerd – beweging weergeven. Elk van die houdingen heeft haar eigen zeggingskracht, eigen inhoud, alsof de vrouw een hele reeks van emoties doormaakt. Ze monden uit in een werveling van jubel en blijdschap.

Op de afbeelding lopen ze van links onder naar rechts boven. De lijnen duiden aan dat ze ronddraaien, maar de dynamiek van de vrouwengestalte voert haar van de aarde naar de hemel. Van gekromd staan naar de aarde en gebogen over zichzelf tot een opengaan naar de hemel, tot de zwevende houding van een engel.

De kunstenares gaf de afbeelding de titel mee ‘Talitha Koemi’. Dat zijn de woorden die Jezus spreekt tot het gestorven dochtertje van Jaïrus. De dode vrouw komt tot leven. En dat leven is – blijkens de afbeelding – pure vreugde. Overigens zou de afbeelding ook heel goed passen bij de genezing het kromgegroeide vrouwtje (Lukas 13,10-17). Bij elke situatie die kan worden aangeduid met verlost worden uit de dood tot opstanding en verrijzenis.

[1995, Hanna Varghese, schilderij; Indonesië(?). Dries van den Akker s.j. / 2007.01.29]

Verwijzingen
Lukas 13,10-17: -
Door het jaar 30e week ma

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 31 mrt 2011

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!