× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus en Zacheus (1900)   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Alice Withaar

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Hij kwam in Jericho en trok door de stad.
Daar was een man die Zacheüs heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgeboom om Hem te zien te krijgen, want hij zou daar voorbijkomen.
Toen Jezus bij die plek kwam, keek hij omhoog en zei tegen hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.”
Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde.
Iedereen die het zag sprak er schande van. ‘Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze.
Zacheüs richtte zich tot de Heer. ‘Heer’, zei hij, ‘hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.’

Zacheüs wil Jezus zien. Daarvoor moet hij in een boom klimmen.
Jezus wil in het huis van Zacheüs zijn. Daarvoor moet hij opkijken naar een boom.
Een wonderlijke ontmoeting.
Zacheüs weet welke kant Jezus opgaat.
Jezus weet dat Zacheüs in die boom zit.
Zo vinden zij elkaar.
Dat Zacheüs bij zijn stadgenoten bekend staat als een zondaar is voor Jezus geen beletsel. Integendeel: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”
Zacheüs trekt zich er niets meer van aan dat hij klein is. Hij durft voor de dag te komen, hij mag er zijn.
Hij herstelt wat hij aan anderen tekort heeft gedaan.
Hij staat voor een nieuw leven, met Jezus.

[Ca 1900, Delftse tegel. Nederland, Schipluiden, privé. Alice Withaar / 2010.09.14]

Verwijzingen
Lukas 19,01-10: Jaar C door het jaar 31e zo
33e week door het jaar wo
Feest 20 augustus 0100 Amadour-Rocamadour

© Alice Withaar
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties