× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Elia door raven gevoed (1900)   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Alice Withaar

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De profeet Elia leefde tijdens koning Achab. Deze trok zich van Gods geboden niets aan. Hij vereerde Baäl, een vruchtbaarheidsgod. Drie en een half jaar heerste er droogte; er viel geen druppel regen in het Land: symbool voor het feit dat het Land droog stond wat betreft Gods aanwezigheid. Alleen de profeet ontkwam hieraan:

In die dagen zei Elia, de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tegen Achab: ‘Zowaar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta: Er zal in de volgende jaren geen dauw of regen komen tenzij op mijn woord.’
En het woord van de Heer kwam tot hem: ‘Vertrek hiervandaan en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit, dat in de Jordaan uitmondt.
Uit de beek kunt u drinken en de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien.’
Hij deed wat de Heer gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit, dat in de Jordaan uitmondt.
De raven brachten hem ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek.
Maar na verloop van tijd droogde de beek op, want het had op aarde niet geregend.

Elia zit onder een boom, die maar nauwelijks beschutting biedt. Afgezonderd van de wereld. Een voorbereidingstijd.
Hij ziet er energiek uit, strekt zijn hand uit naar het voedsel dat de raven hem komen brengen.
Wonderlijk: raven, die zelf altijd honger hebben, waarvoor niets veilig is. Toch brengen zij Elia het voedsel dat de Heer voor hem heeft bestemd.
Het geeft hem de kracht die hij nodig heeft om de opdrachten uit te voeren die hij nog van God zal ontvangen.
Hij leert erop vertrouwen dat God niets van hem vraagt waarvoor hij niet ook de kracht heeft ontvangen.

[Ca 1900, Delftse tegel. Nederland, Schipluiden, privé. Alice Withaar / 2010.08.17]

Verwijzingen
1 Koningen 17, 01-07: -
Door het jaar 10e week ma

© Alice Withaar
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties