× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Christus verschijnt (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

In de kathedraal van Saint-Martin te Tours is in de ramen een aantal scènes uit Martinus’ leven afgebeeld. Boven het tafereel van Martinus en de bedelaar is deze afbeelding te zien: het nachtelijk visioen van Martinus. Het is een illustratie bij het slot van de legende over de mantel die Martinus als soldaat deelt met de bedelaar:

's Nachts toen de mensen sliepen, had Martinus een droom. Hij zag Christus vóór zich staan, nogal raar gekleed. Christus zei tegen Martinus: 'Bekijk me eens goed.' Toen zag Martinus, dat Christus het stuk mantel droeg dat hij aan de bedelaar had gegeven. En hij hoorde Hem tegen de engelen zeggen: ‘Martinus heeft nog maar pas van mij gehoord; maar toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.' Zo blijkt het waar te zijn wat Christus over zichzelf vertelt: 'Wat je aan de minste van de mensen doet, dat doe je aan Mij!'

De kunstenaar heeft zijn afbeelding zorgvuldig opgebouwd. Op de voorgrond Martinus in volle lengte op bed, de ogen gesloten. Boven hem Christus met in zijn handen de halve mantel die Martinus die middag aan de bedelaar had gegeven. De horizontale loden raamspijl deelt de afbeelding precies op de goede plek in tweeën. Beneden, op aarde, de slapende Martinus; boven, in de hemel, Christus met Martinus’ halve mantel. Alleen Martinus’ hoofd bevindt zich op de helft van de hemel. Terecht, want daarmee staat hij contact met de hemel. Grappige paradox: Martinus heeft de ogen gesloten; zo kan hij Christus ‘zien’. Deze heeft zijn ogen open, en kijkt dankbaar neer op Martinus. Volgens het verhaal zegt Christus tot de engelen om zich heen:

‘Martinus heeft nog maar pas van mij gehoord; maar toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.' Daarmee verwees de Heer naar zijn eigen woorden van vroeger: 'Wat je aan de minste van de mensen doet, dat doe je aan Mij!'

Op de afbeelding zijn geen engelen te zien. Alleen Christus. De volle lengte van de mantel in Christus’ handen vormt op zijn beurt een soort hemelse bescherming over de persoon van Martinus.

Kijkend naar Martinus vraag ik mij af hoe vaak ik oog had voor het onzichtbare mysterie in mijn leven, en of ik Christus herkende in mensen die mij ergens voor nodig hadden.

[± 1300, glasschilderkunst; Frankrijk, Tours, Kathedraal St-Martin. Dries van den Akker s.j. / 2007.02.25]

Verwijzingen
Feest 11 nov. 0397 Martinus-Tours

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties