× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Martinus wekt een dode op (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

Naast de afbeelding van Martinus op bed aan wie Christus in zijn slaap verschijnt, heeft de kunstenaar het tafereel geplaatst van de monnik op zijn doodsbed die op Martinus’ gebed weer ten leven wordt gewekt. Prachtig beeldrijm.

Martinus is herkenbaar aan het heiligenkransje rond zijn hoofd. Hij en de gestorven broeder zijn gekleed in een monnikspij. De afbeelding is een zorgvuldige illustratie bij het verhaal:

Samen met Hilarius (± 368; feest 13 januari) stichtte hij niet ver van Poitiers een klooster. Op een dag meldde zich een geloofsleerling bij hem aan. Hij wilde door de heilige in het ware geloof onderwezen worden. Juist op een moment dat Martinus op reis was, werd deze jongeman ziek. De koorts was zo hevig dat hij eraan overleed. Zo vond Martinus hem bij zijn terugkomst drie dagen later. Het ergste was dat hij door zijn onverhoedse dood niet eens tevoren was gedoopt. De broeders waren juist bezig het lijk af te leggen, toen Martinus eraan kwam, roepend en klagend. Op dat moment werd hij vervuld van de Heilige Geest. Hij verzocht de anderen de cel te verlaten en bleef alleen met het ontzielde lichaam achter. Hij strekte zich in zijn volle lengte over de dode broeder uit en bad met grote vurigheid en aandrang. Na een poosje richtte hij zich half op en keek de dode strak in het gelaat; zo wachtte hij vasthoudend op de uitwerking van zijn gebed en van de barmhartigheid van onze Heer. Er waren nog geen twee uur verlopen of er kwam beweging in het lichaam van de jongen, zijn oogleden trilden en uiteindelijk sloeg hij de ogen op. Luidkeels bracht Martinus dank aan de Heer voor dit wonder. Zo luidkeels dat de broeders die al die tijd buiten hadden staan wachten naar binnen snelden om te zien wat er gebeurd was. Zij stonden verbijsterd: degene die zij daarnet nog voor dood hadden achtergelaten stond levend en wel in hun midden. Hij werd onmiddellijk gedoopt en heeft nog jaren geleefd.

Martinus’ leerling Sulpicius Severus zal dit gebeuren later als volgt vertellen:

Toen hij voelde dat de kracht van de Heilige Geest begon te werken, kwam hij een beetje overeind, keek de dode strak in de ogen en wachtte onverschrokken af wat het resultaat zou zijn van zijn gebed en van de barmhartigheid van de Heer. Na amper twee uur zag hij beweging komen in de ledematen van de dode, en de gesloten ogen begonnen trillend weer open te gaan.

Martinus staat in de gebedshouding, de lege handen ten hemel geheven. Van zijn gezicht dalen drie golven of stralen neer op het gezicht van de broeder die de ogen wijd opent en zijn handen uitstrekt naar de heilige. De drie golven of stralen beelden de kracht uit van de Heilige Geest.

Door het beeldrijm maakt de kunstenaar mij erop attent hoezeer Martinus gelijkt op Christus. Hij heeft dezelfde houding aangenomen als Christus in het raam ernaast. Net als Christus tijdens zijn aardse leven is Martinus in staat doden ten leven te wekken. De boodschap is duidelijk: met Martinus zijn de tijden van Christus en zijn evangelie in ons midden teruggekeerd. Dat maakt Martinus tot een echte heilige.

Kijkend naar deze afbeelding vraag ik mij af of zich in mijn leven wel eens een vergelijkbaar wonder heeft voorgedaan. Dat ik op de een of andere manier ‘dood’ was en een nieuw leven kon oppakken. En zo ja, of ik dat dan ervaar als een geschenk.

Wellicht heb ik zelfs ertoe mogen bijdragen dat een ander het leven opnieuw kon oppakken. De vraag is, of ook ik dat niet beschouw als een eigen verdienste, maar eerder als een geschenk dat mijn bijdrage verre te boven gaat.

[± 1300, glasschilderkunst; Frankrijk, Tours, Kathedraal St-Martin. Dries van den Akker s.j. / 2007.02.26]

Verwijzingen
Feest 11 nov. Martinus-Tours

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties