× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Martinus door een engel genezen (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

Dit tafereel sluit aan bij het vorige. Hoe het met Martinus verder ging nadat hij van de trap was gevallen. We vertellen de anekdote van het begin af aan: ‘Eens viel hij van een bovenverdieping naar beneden. Door de ongelijke traptreden liep hij flink wat verwondingen op. Zo lag hij meer dood dan levend in zijn cel; hij had ontzettend veel pijn. Maar ’s nachts verscheen hem een engel die zijn wonden waste en de blauwe plekken en kneuzingen insmeerde met heilzame zalf. De dag daarna was hij volledig hersteld. Je zou zweren dat hem niets ergs was overkomen.’

Dit tafereel is weergegeven boven dat van Martinus’ val. Martinus is nu vooral herkenbaar aan de mijter die hij zelfs in bed op heeft; de engel herkennen wij aan zijn vleugels. Martinus ligt languit op bed, machteloos. Zijn rechterhand rust naast hem, hij heeft alleen zijn linkerhand geheven in gebed, alsof hij daarmee tegelijkertijd de engel die hem verschijnt, begroet. Deze wast geen wonden; ook heeft hij geen heilzame zalfjes; hij raakt met zijn rechterhand slechts teder Martinus’ wang aan. Dat is voldoende. Doet dat Martinus opzien?

Met de andere hand maakt de engel een wijzend gebaar… naar het tafereel op het venster ernaast waarop Martinus’ bezoek aan de keizer is afgebeeld. Het is alsof de kunstenaar aangeeft dat Martinus getroost en genezen wordt met het oog op een bezoek aan de keizer.

Inderdaad vertelt Sulpicius Severus onmiddellijk na de anekdote van Martinus’ val en herstel over diens bezoek aan keizer Maximus in Trier. Die was intussen Valentinianus opgevolgd. De kunstenaar schuift dus twee bezoekjes aan de keizer ineen: het bezoek aan keizer Valentinianus waarbij de troon vlam vatte en de keizer op de blaren moest zitten, en het bezoek aan keizer Maximus dat plaats vond na de val van de trap.

Maar dat de troostengel na Martinus’ genezing wijst op een nieuwe zending, is een vondst van de middeleeuwse glazenier.

Bij de afbeelding van Martinus’ val overwogen we hoe volgens de kunstenaar narigheid niet afkomstig is van God, maar van Gods vijand, de duivel. God is er juist op uit dat mensen genezen, herstellen en weer opstaan. Dat wordt door de kunstenaar hier getoond door het feit dat een engel, een boodschapper namens God, Martinus aanraakt en geneest.

Kijkend naar zijn kunstwerk vraag ik mij af, of ik Gods werking bespeurde, toen ik ergens van herstelde en er weer boven op kwam. En of ik in de mensen die mij verzorgden en verpleegden een Godsgezant herkende. Vervolgens waarin mijn zending bestaat. Met welke bedoeling ik telkens van ziekten en zwakten ben hersteld en allerlei crises te boven ben gekomen.

[± 1300, glasschilderkunst; Frankrijk, Tours, Kathedraal St-Martin. Dries van den Akker s.j. / 2007.02.28]

Verwijzingen
Feest 11 nov. 0397 Martinus-Tours

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties