× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Martinus doopt (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Martinus doopt. Inderdaad wordt in een van de verhalen verteld hoe hij de proconsul Taetradius doopt:

'Een slaaf van ene Taetradius [ook Tetradius], een proconsul, was in diezelfde periode bezeten door een demon die hem dusdanig folterde dat hij verging van de pijn. Men vroeg Martinus hem de hand op te leggen en hij zei dat ze de man bij hem moesten brengen. Men kon de boze geest op geen enkele manier uit het kamertje krijgen waarin hij zich ophield, zo woest beet hij om zich heen in de richting van alwie hem benaderden. Toen viel Taetradius voor de gelukzalige man op de knien en smeekte hem zelf naar het huis te komen waar de bezetene werd vastgehouden. Maar Martinus zei dat hij niet naar het huis van een ongelovige heiden kon komen. (In die tijd zat Taetradius namelijk nog verstrikt in de dwaling van het heidendom). Hij beloofde dus plechtig dat hij christen zou worden, als de demon uit zijn jonge slaaf verdreven zou zijn. En zo legde Martinus de slaaf de handen op en verdreef de onreine geest uit hem. Toen Taetradius dat zag, geloofde hij in Jezus Christus en werd onmiddellijk geloofsleerling. Kort nadien liet hij zich dopen en hij bleef een bijzondere genegenheid koesteren voor Martinus die hem gered had.'

In het centrum staat het doopbekken. De dopeling die erin zit, is helaas ernstig verweerd, evenals het gezicht van de vrouwe die rechts staat. Is het figuurtje achter haar hun beider kind? Te oordelen naar de haardracht staat er tussen de vrouw en de dopeling een monnik. Hij heeft een boek in de hand. Waarschijnlijk is hij de diaken die assisteert bij de plechtigheid. Links zien we Martinus, herkenbaar aan bisschopsmijter en heiligenkransje. Hij giet uit een flesje vloeistof over het hoofd van de dopeling. De pasgedoopte wordt gezalfd met olie, en ontvangt het sacrament van het vormsel. Het waaien van de Heilige Geest wordt over hem vaardig. Dat wordt bevestigd door de hemel waar weer beweging te zien is. Juist zoals op de afbeelding ernaast waar de pijnboom wordt omgehakt. Weer zon mooi beeldrijm.

Later heeft Taetradius zijn woonhuis laten ombouwen tot een Martinuskerk. Immers, in de levensbeschrijving van de heilige bisschop Magnerik van Trier ( 596; feest 27 juli) lezen we hoe hij de Sint-Martinuskerk die uit Taetradius' huis is voortgekomen, renoveert.

[ 1300, glasschilderkunst; Frankrijk, Tours, St-Martin. Dries van den Akker s.j. / 2007.03.02]

Verwijzingen
Feest 11 nov. 0397 Martinus-Tours

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties