× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Martinus' lijk gestolen (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het verhaal:

Bij de begrafenisplechtigheden in Candes troffen elkaar de inwoners van Poitiers en die van Tours. Die-van-Poitiers zeiden: "Bij óns was hij monnik. Wij mogen dus zijn lijk hebben." Maar die-van-Tours zeiden: "God heeft hem bij jullie weggehaald om hem bij ons bisschop te laten worden."

's Nachts toen die-van-Poitiers sliepen, namen die-van-Tours stiekem Martinus' lijk weg,..

In het linker medaillon zien we hoe twee mannen het lijk van Martinus dragen; hij is herkenbaar aan zijn mijter en het heiligenkransje. De achtergrond is donker. Het is nacht. Op de achtergrond de lege grafkapel waar Martinus was bijgezet, en waar hij nu stiekem wordt weggehaald om overgebracht te worden naar Tours. Naar hun haardracht te oordelen zijn de beide dieven monniken; die indruk wordt nog versterkt door de bruine pij die de rechtse aanheeft. Het kleed van de linkse is zelfs geel. De beide mannen kijken elkaar samenzweerderig aan. De achterste volgt met zijn voet voorzichtig de neergaande lijn van het ronde venster; de voorste klimt er tegenop omhoog.

Het geheel vormt een prachtige compositie: de verticale lijnen overheersen door de twee mannen links en rechts, en het gebouwtje in het midden. De horizontale lijn wordt gevormd door Martinus’ lijk. Opvallend is nog dat Martinus is gekleed in een rood kazuifel; dat is de kleur van de martelaren. Strikt genomen had hij eigenlijk een wit gewaad aan moeten hebben, de kleur van de belijders. Waarschijnlijk heeft de kunstenaar deze kleur met opzet gekozen. Ook in het venster ernaast en linksboven draagt Martinus het rode kazuifel.

[± 1300, glasschilderkunst; Frankrijk, Tours, St-Martin. Dries van den Akker s.j. / 2007.03.07]

Verwijzingen
Feest 11 nov. 0397 Martinus-Tours

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties