× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Vervoer Martinus' lijk (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het verhaal.

Bij de begrafenisplechtigheden in Candes troffen elkaar de inwoners van Poitiers en die van Tours. Die-van-Poitiers zeiden: "Bij óns was hij monnik. Wij mogen dus zijn lijk hebben." Maar die-van-Tours zeiden: "God heeft hem bij jullie weggehaald om hem bij ons bisschop te laten worden."

's Nachts toen die-van-Poitiers sliepen, namen die-van-Tours stiekem Martinus' lijk weg, wierpen het door het raam naar buiten in een boot die daaronder klaarlag en voerden het met zich mee over de rivier de Loire naar de stad Tours.

Twee broeders (zie hun haardracht. Zijn het dezelfde als van het raam ernaast?) vervoeren per boot Martinus’ lijk, dat weer in volle lengte is afgebeeld; in het rode kazuifel. Nu zijn Martinus’ handen vroom gevouwen. Het lijk past precies in de boot, de boot in het raam. Aan weerszijden in de boot de twee broeders. Beiden lezen. Doen ze hun getijdengebeden? De linker heeft de hand aan de wang, teken van rouw of overpeinzing. Aan het zeil en de wimpel te zien staat er een stevige wind. Ook het water vertoont flinke golven. Tussen de mast en de linker broeder staat het processiekruis opgesteld. Ook de top van de mast heeft de vorm van een kruis.

Weer zo’n prachtige compositie: de ronding van de boot die de ronding van het medaillon volgt, de horizontale lijnen van het boord en het lijk erboven (nog eens benadrukt door het lood van het glasraam); de verticale lijnen van de beide broeders links en rechts, van de mast in het midden en het kruis.

[± 1300, glasschilderkunst; Frankrijk, Tours, St-Martin. Dries van den Akker s.j. / 2007.03.07]

Verwijzingen
Feest 11 nov 0397 Martinus-Tours

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties