× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 1e statie: Jezus voor Pilatus   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    2e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_2re_1 

‘Désormais voici l’homme + trace brulante et icône charnelle de Dieu’
[Voortaan ‘Zie de mens + gloeiend spoor en materieel beeld van God’]

Het kunstwerk is in drieën verdeeld. Het rechter deel wordt helemaal ingenomen door de persoon van Jezus, die, hoewel van kleren ontdaan, en vastgebonden, toch een sterke indruk maakt. Alsof hij de regie heeft over het gebeuren.
In het middelste deel zit Pilatus op zijn troon. Dit deel is in afmeting maar de helft van het rechter deel. Hoewel Pilatus een oordeel moet uitspreken over Jezus, maakt hij een zwakke, onzekere indruk, hetgeen nog benadrukt wordt door de verticale strepen achter hem, het gordijn, waardoor het lijkt alsof hij gevangen zit. Gevangen in zijn eigen twijfel?
Hij wijst naar Jezus: “Bent U de koning van de Joden?” zal hij Jezus vragen. Gevangen is hij ook tussen Jezus vóór hem en het volk achter hem.
Ik kijk naar de persoon van Jezus. Hij kijkt Pilatus niet aan. Hij staat daar zwijgend en heeft zijn blik gericht op een punt achter mij, in de verte. Ziet Hij vooruit naar wat er staat te gebeuren, zijn lijden, zijn sterven? Bidt Hij in stilte dat desondanks Gods wil geschiede, dat de naastenliefde en de barmhartigheid het laatste woord zullen hebben? Over Pilatus? Over het volk? Over mij?

“Zie hier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun:
mijn uitverkorene, die Mij welgevallig is.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt de volkeren het recht openbaar.
Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
Het gekwetste riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Waarlijk, het recht maakt hij openbaar.”
[Jesaja 42,01-03]

Ik richt nu mijn blik op het volk in het linker deel. Ik zie de verschillende gelaatsuitdrukkingen, en ik vraag mij af wat er in elk van hen omgaat. Er zijn er bij die roepen: “Weg met hem, aan het kruis met hem!”
Maar er zijn ook andere emoties te lezen. Angst, ongeloof, verdriet, twijfel.
Sta ik er ook tussen?

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.06]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties