× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 2e statie: Jezus neemt het kruis op zich   Verwijzingen
Overzicht    1e statie    3e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

‘Ne serais-tu pas ce visage blessé sur lequel se lisent toutes les croix de l’homme’
[Zou jij niet dat verwonde gezicht zijn, waarop alle kruisen van de mensen zich laten aflezen]

In de linker helft zien we Jezus, het hoofd naar voren gebogen, waardoor de last van het kruis nog sterker benadrukt wordt. Het gezicht is van pijn vertrokken, de blik is naar binnen gekeerd. Het is de blik van de mens die lijdt.

“Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden”.
(Markus 8,34-35)

Ik denk terug aan die keren dat ik lijdende mensen nabij was, hen troostte, het lijden mee droeg. Me tegelijk realiserend dat het de lijdende mens zelf is, die bepaalt hoever mijn bemoeienis gaat. Ik ben slechts dienend.
De rechter helft van het kunstwerk is verdeeld in drieën. Het bovenste derde deel toont Jezus biddend in de hof van Olijven.

“Abba, Vader,” zo bad Hij, “voor U is alles mogelijk: Laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.”
[Markus 14,36]

De plaats van Jezus, midden boven in het rechter deel, versterkt de indruk dat Hij met zijn lijden het lijden van de hele mensheid omvat. Ik laat tot mij doordringen dat onrecht, armoede, oorlog, ziekte, lijden en dood nu eenmaal realiteit zijn in de wereld. Ieder mens heeft er mee te maken. Kijkend naar het verdriet van de mensen sta ik stil bij mijn eigen pijn, en leg ook die aan Jezus’ voeten neer. En ik overweeg wat ik nodig heb om als goed mens overeind te blijven te midden van de ellende in de wereld.

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.08]

 

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties