× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 4e statie: Jezus ontmoet zijn moeder   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    3e statie    5e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_2re_1 

‘Jésus et sa mère se regardent. Elle l’a enfanté homme. Il l’a faite mère de Dieu et mère des hommes.’
[Jezus en zijn moeder kijken elkaar aan. Zij heeft Hem als kind voortgebracht. Hij heeft haar gemaakt tot moeder van God en moeder van de mensen.]

Het kunstwerk is in twee delen verdeeld. Het linker tafereel is een voorafspiegeling van het rechter tafereel. We zien links een kerstvoorstelling. Maria heeft de blik gericht op een punt in de verte. Zij kijkt niet naar haar kind. Haar blik drukt iets van berustende bezorgdheid uit. Denkt zij aan de toekomst, dit nog versterkt door de lijdenswerktuigen , die onder haar zijn afgebeeld? Overweegt zij het woord van Simeon?

“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord”.

[Lukas 2,34-35]

Ik neem in mijn gebed de mensen op voor wie ik zorg heb. Mijn kinderen, mijn ouders, mijn familie en vrienden, maar ook degenen die een beroep op mij doen, en zij die “tussen wal en schip vallen” , omdat er niemand is die zich om hen bekommert.
De rechter helft toont Jezus op zijn lijdensweg. Hij keert zich om naar Maria, en zijn blik is teder. Heel zijn houding drukt zorg en aandacht voor haar uit. Niet het kruis is het belangrijkste. Mét het kruis op zijn schouder is er nog aandacht voor haar. En zij heeft haar hand naar hem uitgestrekt.
Haast met schroom kijk ik naar deze intieme ontmoeting.

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.12]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties