× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 5e statie: Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    4e statie    6e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

‘Bienheureux ceux qui portent les fardeaux de leurs frères et ceux qui acceptent humblement de se faire aider car le royaume est déjà commencé’
[Gelukkig degenen die de lasten van hun broeders dragen en degenen die zich in alle nederigheid laten helpen, want het koninkrijk is al begonnen]

‘Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits…’
[Telkens als u iets gedaan hebt voor een van deze kleinen... ]

Jezus’ hoofd buigt ver voorover. Het kruis drukt als een zware last. Simon draagt het lijden van Jezus mee, in een poging de last te verlichten. Ik kijk naar de gebogen houding van Jezus, en de rechtopstaande figuur van Simon. En ik ga na met wie ik van dezen mij op dit moment in mijn leven het meest verwant voel.
Op het rechter tafereel zie ik mensen die hun medemensen te eten en te drinken geven, hen helpen, bemoedigen en ondersteunen, indachtig het woord van Jezus:

“Voorwaar Ik zeg u:
Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan”.

[Matteus 25,40]

Hoeveel zwaarder is het kruis van het leven als je het alleen moet dragen. Een hand op een schouder, een bemoedigend woord, een beker water, een stuk brood zijn al genoeg om de last lichter te maken.
Ik ga na wanneer ik anderen kon helpen hun last te dragen.
En ik overweeg de momenten dat mijn eigen kruis zwaar op mij drukte. Kon ik mij laten dragen?

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.14]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties