× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 6e statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af   Verwijzingen
Overzicht    5e statie    7e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

“Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht… Een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem:
‘Dit is mijn Zoon, de welbeminde,in wie ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem.’”

(Matteus 17,1-2.5)

 

‘Créé à l‘image de Dieu, tout homme est l’icône vraie quoique indigne de Jésus, le Christ, nouvel Adam’
[Geschapen naar het beeld van God, is ieder mens, hoewel onwaardig, de ware afbeelding van Jezus, de nieuwe Adam]

De kunstenaar heeft de afdruk van Jezus’ gelaat prominent in het midden geplaatst. De blik wordt er onmiddellijk heen getrokken. Ik herinner mij het gebed van Mozes:

“Laat mij toch Uw heerlijkheid zien”
Hij gaf ten antwoord:
“Mijn gelaat kunt gij niet zien,
want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven.”

[Exodus 33,18-20]

Is dit de afspiegeling van het gelaat van God? Zijn ogen kijken mij aan, ogen, waarin een wereld aan emoties te lezen valt, ogen die mij aanzien, en door mij heen zien, mij bevestigen en oproepen. Ik sta stil bij de gevoelens die de aanblik van dit gelaat bij mij opwekken.
Is dit Gods heerlijkheid?

Naast de doek met de afbeelding van Jezus’ gelaat staat rechts Veronica, de blik gericht op het gezicht van Jezus. De doek in haar hand. Zij straalt zorgzaamheid en medeleven uit.
Links zie ik Jezus en Adam, met de armen om elkaar heen geslagen. Alsof zij troost zoeken bij elkaar, of juist troost geven aan elkaar. Het valt me op dat Jezus gekleed is, en Adam geheel naakt. Wie troost wie?
Jezus staat op de plaats waar ik eigenlijk Eva zou verwachten, als hulp voor Adam.

“JHWH God sprak:
het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.”

[Genesis 2,18]

“Ik ga een hulp voor je maken, die bij je past”. Zó is het beeld van God, als iemand die zich identificeert met de meest gekwelde, lijdende en eenzame mensen, en juist hen het meest nabij is.

Ik neem de mensen in gedachten die voor mij een hulp zijn of waren, en de mensen voor wie ik een hulp ben of was.

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.16]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties