× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 9e statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    8e statie    10e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

‘Jésus tombe, l’homme se relève. Est-ce que quelqu’un vous a aimés assez pour vous ressusciter?’
[Jezus valt, de mens richt zich op. Is er iemand die zoveel van u houdt om u te doen opstaan?]

In het linker deel ligt Jezus onder het kruis. Hij houdt nu zelfs het kruis niet meer vast. Simon probeert met wat er aan kracht in hem is het kruis tegen te houden. Zijn blik is nu niet op Jezus gericht, maar op een punt achter Jezus. Is het een verbeten trek, onmacht dat hij niet meer kan doen? Boosheid over zoveel onrecht?
Kijkend naar Jezus vraag ik mij af wat mij kan doen vallen. Waardoor word ik neergedrukt? Komt mijn kruis van buiten af? Of misschien van binnen? Zijn het mijn zwakheden, mijn ‘on’-deugden, mijn niet-liefde, waardoor ik niet rechtop kan blijven staan?

“Ook is er een doorn in mijn vlees gestoken,
als een bode van de satan die mij moet afranselen.
Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen
dat hij van mij zou weggaan.
Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’”

[2 Korintiërs 12,7-9]

En ik besef dat het Jezus’ onmetelijke liefde is, die hem daar doet neerliggen. Hij veroordeelt mij niet , maar is solidair met mij, en gaat met mij mee in de duisternis, al is die misschien nog zo groot.
Het rechter deel toont de mensen die juist dat mochten ervaren. Jezus was hen nabij in hun diepste ellende, zelfs in de dood. En die nabijheid bracht hen weer tot leven. Ik sta stil bij elk van de ontmoetingen,...

“Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij sprak: ‘Jongeling, Ik zeg je: Sta op!’”
[Lukas 7,13]
“Hij pakte haar bij de hand en riep: ‘Meisje, sta op!’”
[Lukas 8,54]
“Hij riep met luider stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’”
[Johannes 11,43]

4 3 4 

Ik overweeg hoe de ontmoeting met Jezus mensen kan veranderen, hen weer tot leven kan wekken.
Ik voeg mijn eigen ervaring toe aan deze verhalen. Waar werd ik bevestigd, en hoe bloeide ik toen op?
En hoe pas ik deze ervaring van bevestigd worden in in mijn wereld van vandaag, waarin zelf-bevestiging zo’n belangrijke rol speelt?

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.22]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties