× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 10e statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    9e statie    11e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

“Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht… Een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem:
‘Dit is mijn Zoon, de welbeminde,in wie ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem.’”

(Matteus 17,1-2.5)

 

‘Pauvre tu naquis. Pauvre tu as vécu; nu dépouillé de tout tu es élevé en croix. & Dieu n’aurait-il que la puissance de l’amour?’
[Arm word je geboren. Arm heb je geleefd; naakt, ontdaan van alles word je aan het kruis verheven. & Zou God alleen maar machtig zijn in liefde?]

Naakt, kwetsbaar en gekwetst, maximaal vernederd. Is dit de “Koning der Joden?” Ik neem het beeld in gedachten dat ik heb bij het woord ‘koning’. Fier rechtop, statig, bekleed met een hermelijnen mantel en een kroon met edelstenen.

“In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon. De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel. Serafs stonden boven hem opgesteld, elk met zes vleugels: twee om het gelaat te bedekken, twee om de voeten te bedekken, twee om te vliegen. Zij riepen elkaar toe:
Heilig, heilig, heilig
is JHWH van de legerscharen;
al wat de aarde vult
is zijn heerlijkheid”.
[Jesaja 6,1-3]

Ik vergelijk dit beeld met wat ik zie: maximale vernedering, niets van macht of aanzien. Ik kijk naar Jezus, zijn gewond lichaam, zijn houding, zijn gezicht. Welke emoties geeft dit bij mij?
Dan overdenk ik dat dagelijks vele mensen van hun waardigheid, kleding, eten, woning, gezondheid, onderwijs worden beroofd…
Links van Jezus zie ik de kleren, en de handen die die kleren van hem aftrekken. Van wie zijn die handen? Zijn het de handen van de wereldleiders? Van de politieke machthebbers, die hun beleid eerder richten op eigenliefde, macht, aanzien dan op naastenliefde? Of zitten mijn eigen handen er misschien ook bij?
De rechterkant van het kunstwerk toont een bloeiende boom, teken van de hoop.

“Kijk naar de vijgenboom en naar alle andere bomen:
zodra ze uitlopen weet je vanzelf, als je dat ziet, dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer je al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is”.

[Lukas 21,29-31]

Kan ik dat geloven?

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.24]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties