× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 12e statie: Jezus sterft aan het kruis   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    11e statie    13e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

li_2re_3 

‘”Entre tes mains, mon Père, je remets mon esprit + tout est accompli”, c’est l’amour qui gagne’
[“In uw handen, mijn Vader, beveel ik mijn geest + alles is volbracht”; het is uiteindelijk de liefde die wint]

Het kunstwerk is verdeeld in twee bogen. De middelste boog toont Jezus, hangend aan het kruis, in het midden, geflankeerd door Maria aan zijn rechter zijde, en Johannes aan zijn linker zijde. Maria heeft het hoofd gebogen, en bedekt haar gezicht met haar rechter hand. Haar houding drukt ingehouden verdriet uit. Johannes kijkt naar boven, naar Jezus’ gezicht. Hij houdt de rechter hand open in een gebaar van wanhoop? Van niet-begrijpen? Van onzekerheid? Of is het teleurstelling?
Kijkend naar het tafereel vraag ik mij af welke houding op dit moment het beste bij mij past.
Opmerkelijk is het gezicht van Jezus. Afhankelijk van de plaats waar ik sta, zie ik Jezus’ blik gericht naar voren (naar mij?), naar rechts (naar Maria) en naar links (naar Johannes). Ook de gelaatsuitdrukking van Jezus verandert met mijn blikrichting.
De buitenste boog toont het leven van Jezus in zes afbeeldingen. Ik sta stil bij elk van de gebeurtenissen.

“Zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg
[Lukas 2,7]

“Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op hem.”
[Lukas 2,40]

“Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden”.
[Lukas 2,47]

“In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.”
[Markus 1,9]

“Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods”.
[Lukas 6,20]

“Jezus gaf Nicodemus ten antwoord: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet van boven geboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.’"
[Johannes 3,3]

Kijkend naar deze afbeeldingen ga ik mijn eigen geloofsgeschiedenis na, en ik sta stil bij de mensen en de gebeurtenissen, die er toe bijgedragen hebben dat ik de mens werd die ik nu ben.

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.28]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties