× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 13e statie: Jezus wordt van het kruis genomen   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    12e statie    14e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_3re_2 

‘Tous les visages piétinés ne font qu’un seul visage: l’homme-Jésus’
[Alle vertrapte gezichten vormen slechts één enkel gezicht: de mens Jezus]

De rechterhelft van het kunstwerk toont Maria met het levenloze lichaam van Jezus. Het kruis met de lijkwade op de achtergrond. Met haar rechter hand steunt Maria liefdevol Jezus’ hoofd. Haar linker hand houdt zij omhoog in een soort zegenend gebaar. Mag ik in dit gebaar een uitnodiging zien om binnen te treden in deze intimiteit van moeder en kind? Alsof Maria te kennen wil geven dat zij haar zoon niet voor zichzelf wil houden, getuige Jezus’ eigen woorden:

“Zie hier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.”
[Markus 3,34-35]

Kan ik meevoelen met Maria in haar verdriet om een gestorven geliefde?
Afhankelijk van de richting van waaruit ik kijk, zie ik Maria’s ogen gericht op Jezus, dan wel op een punt in de verte. Kijkt zij mij aan? Dit vergroot nog het gevoel van uitgenodigd worden.

De horizontale houding van Jezus’ lichaam, en de richting waarin zijn hoofd ligt, wijzen nadrukkelijk naar de figuren op de linker helft van het kunstwerk. Het lichaam van Jezus lijkt de verbinding te vormen tussen het kruis helemaal rechts, en de gezichten helemaal links. In die gezichten ontwaar ik het leven van alledag in de wereld van vandaag. Mijn wereld. Ik zie geboorte en dood, ziekte, gevangenschap, jong en oud, de roepende en de antwoordende mens. Zij allen gaan Jezus ter harte. Ik hoor het hem zeggen:

re_1

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,want hun behoort het rijk der hemelen…”

[Matteus 05,03-10]

Sta ik er ook tussen?

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste.
Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.30]

 

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties