Overzicht HH  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
Kruisweg Waver 14e statie: Jezus wordt in een nieuw stenen graf gelegdVerwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    13e statie   

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_2re_1 

‘Au bout de la mort, il n’y a pas de mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir, mais l’espérance’
[Aan het einde van de dood, is er niet dood, maar leven; aan het einde van de wanhoop is er niet wanhoop, maar hoop]

Het grootste deel van het kunstwerk wordt ingenomen door de twee mannen die het dode lichaam van Jezus optillen om het in het graf te leggen. Ik let op hun handen en hun houding. Die weerspiegelen voorzichtigheid en eerbied. Ik probeer te achterhalen wat er in hen omgaat. Verdriet? Twijfel? Wanhoop? Cynisme misschien? Heeft de dood het toch gewonnen van het leven?
Of is er het geloof dat dit het einde niet kan zijn? Herinneren zij zich Jezus’ woorden:

“Vader, ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de grondvesting van de wereld.”
[Johannes 17,24]

En ik? Kan ik geloven dat de dood het einde niet is?

Ik richt mijn blik op de drie vrouwen aan de linker zijde van het kunstwerk. Ik let op hun gezichten en hun handen. Ik zie de emotie, en de dynamiek in de houdingen. Berusting, ingetogenheid, maar ook beweging, activiteit. Iets willen doen. Meehelpen misschien met de graflegging?

“De vrouwen, die uit Galilea met Hem meegekomen waren, volgden en bekeken het graf en zagen toe hoe zijn lichaam werd neergelegd. Teruggekeerd maakten ze welriekende kruiden en balsem klaar.”
[Lukas 23,55-56]

Welke houding past op dit moment het beste bij mij?

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.12.02]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2014

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!