× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Petrus krijgt sleutels (1400)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Weliswaar heeft onze afbeelding sterk geleden onder de tand des tijds, maar toch is er genoeg bewaard om met de kunstenaar mee te kijken naar het evangelieverhaal. Hij heeft ingezoomd op het gesprek tussen Jezus en Petrus. Jezus had gevraagd: “ Wie zeggen jullie dat Ik ben? Wat zien jullie in mij?” Petrus antwoordde: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God.” Daarop reageerde Jezus: “Zalig ben jij, Simon, zoon van Jona, want dat is je niet duidelijk geworden op menselijke manier, maar mijn Vader zelf heeft het je geopenbaard. En Ik op mijn beurt zeg tegen jóu: Jij bent het fundament waarop ik bouwen kan. Ik zal je de sleutels van het Koninkrijk geven…”

Een intiem moment. Hier zeggen twee goede vrienden tegen elkaar wat ze in elkaar zien, wat elk in de ogen van de ander betekent. Dat intieme moment heeft de kunstenaar weergegeven. De andere leerlingen zijn uit beeld verdwenen. Het gaat even alleen tussen Jezus en Petrus. De kunstenaar beeldt Jezus af, zoals Petrus Hem ziet: als Messias, vorstelijk gezeten, met een rode koningsmantel over zijn schouder en een heiligenkrans rond zijn hoofd. Met zijn rechterhand maakt Hij een zegengebaar, het gebaar van de vorst die aan iemand een weldaad bewijst. In de linkerhand heeft Hij de sleutels die Hij Petrus gaat overhandigen. De sleutels die de mensen toegang zullen geven tot het heil en het geluk dat God voor hen in petto heeft. Zo zal Petrus mogen delen in het Messiasschap van zijn Meester!

Ook Petrus is afgebeeld zoals Jezus hem ziet. Half geknield heeft ook hij een begin van een heiligenkrans rond zijn hoofd. De rechterhand houdt hij eerbiedig op zijn hart. In de linkerhand houdt hij al de pauselijke kruisstaf met drie dwarsarmen. En zien wij boven deze twee mannen niet een glimp van de Heilige Geest? Verwijzing naar Jezus’ woorden dat Petrus zijn inzicht niet dankt aan menselijk vermogen, maar aan Gods ingeving?

Als wij goed kijken, zien wij boven de sleutels een omgekeerd kruisbeeld. Dat verwijst naar Petrus’ levenseinde. Hij is zijn Meester gevolgd tot in de dood, ja tot de dood aan het kruis. Maar daartoe achtte hij zich niet waardig. De legende vertelt: Toen Petrus geconfronteerd werd met het kruis waaraan hij zou komen te hangen, zei hij: "Mijn meester is vanuit de hemel op aarde neergedaald; vervolgens is Hij verheven aan het kruis. Mij heeft hij geroepen om van de aarde op te gaan naar de hemel. Daarom wil ik gekruisigd worden met mijn hoofd naar de aarde en mijn voeten naar de hemel. Kruisig mij dus met mijn hoofd omlaag, want ik ben niet waardig op dezelfde manier te sterven als mijn meester, Jezus." Dat gebeurde.

Zo loopt de kunstenaar op het verhaal vooruit. Meteen hierna zal Jezus zeggen dat Hij niet een Messias is, zoals men gewoonlijk over de Messias denkt. Hij zal niet in een handomdraai van onze gebroken wereld een paradijs maken. Nee, Hij zal de confrontatie met het kwaad aangaan, en het overwinnen door het met liefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid tegemoet te treden. Haat en kwaad beantwoorden met liefde. Dat gaat dus alleen maar langs de weg van pijn, vernedering en dood. Hij begon zijn leerlingen duidelijk te maken, aldus Matteus, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, op de derde dag zou verrijzen. Die weg zal deze Messias, Jezus, gaan. In eerste instantie probeert Petrus Hem ervan af te houden: “Dat verhoede God, Heer!”. Jezus wijst hem streng terug. Pas tegen het einde van zijn leven zal Petrus precies diezelfde weg gaan, en zo delen in het Messiasschap van zijn Meester.

En ik? Zouden die sleutels ook aan mij toevertrouwd kunnen worden?

14e eeuw, wandschildering. Duitsland, Limburg/Lahn, Dom. Dries van den Akker s.j./20110820

Verwijzingen
Matteus 16,13-20: Jaar A Door het jaar 21e zo
Door het Jaar 18e week do
Feest 29 jun. 0067 Petrus-Apostel

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties