× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus in de woestijn (1930)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De woestijn is een rotsmassa. Zwart en dreigend, overal om Jezus heen. We zien Hem op de rug, lange mantel en het hoofd bedekt tegen de hitte overdag en de koude ’s nachts. Met de stok in de hand stapt hij voort omhoog. Zo moet Mozes destijds herhaaldelijk de bergen ingetrokken zijn, wanneer hij in de eenzaamheid God wilde ontmoeten. Zo trekt Jezus nu de bergen in, omhoog, om God te ontmoeten.

Ik ga na, hoe de voorbereidingen op mijn gebed er uit gewoonlijk zien…

De kunstenaar heeft zich door Markus laten inspireren. Het zijn niet zozeer de bekoringen door de satan die zijn fantasie gaande maken, als wel de wilde dieren waartussen Jezus verbleef. Ik zie twee leeuwen op de voorgrond. De linkse staart naar Jezus. Berekent hij zijn kansen om Jezus te bespringen, of heeft hij al besloten Hem te laten gaan? Rechts van hem, nog meer op de voorgrond, wendt een leeuw zich af met zijn lijf, maar draait zijn kop toch weer naar Jezus toe. Links van die twee zie ik de kop van een tijger. En die lichtere vlek boven Jezus: is dat ook niet een leeuw? ‘En Hij verbleef tussen de wilde dieren,’ schrijft Markus. Eng, als je je dat zo voorstelt. Maar ze doen Hem niks. En dat is op zich al Blijde Boodschap. Net zoals destijds bij Daniël in de leeuwenkuil. Iets in Jezus houdt die beesten op afstand, boezemt ze ontzag in. Straks zullen de mensen met verbazing uitroepen: ‘Hij spreekt een woord met gezag. En de boze geesten luisteren naar Hem.’ In Hem is iets van God, ja, is God zelf aan het licht gekomen. Het woord dat uit de wolk kwam, zojuist na zijn doop: ‘Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde. In Jou heb Ik welbehagen’: dat woord wordt hier geïllustreerd.

Toch vraag ik mij af: waar was deze oefening van Jezus voor nodig? Hij komt uit zijn verborgen leven. Volgens Lukas was Hij dertig, toen Hij aan zijn openbaar leven begon. Dertig jaar heeft Hij zich kunnen voorbereiden op zijn taak. Waarom heeft Hij het dan nog nodig om zich terug te trekken in de woestijn? Of overziet Hij hier al de consequenties van zijn boodschap straks? Dat Hij op tegenstand zal stuiten? Dat ze Hem uit de weg willen ruimen? Dat ze Hem weg zullen honen? Komt Hij hier om tegenkrachten op te doen? Om Psalm 22 te bidden:

‘Iedereen die mij ziet, lacht en spot met mij, gaat grijnzen en schudt zijn hoofd:
"Hij bouwt toch op God? Laat die hem dan redden.
Laat Die hem maar redden. Hij houdt toch van hem?"
U hebt mij uit de schoot gehaald, en veilig tegen de borst van mijn moeder gevlijd.
Ik ben, nauwelijks geboren, U toevertrouwd. Van de moederschoot af bent U toch mijn God?
Blijf niet ver van mij, want ongeluk nadert, en er is geen mens die mij helpt.
Hele kudden stieren staan om mij heen, die zware beesten van Basan dringen op,
leeuwen sperren hun muil naar mij open met doordringend, verscheurend gebrul.’

[Psalm 22,08-13]

Later zal Jezus’ leerling Petrus aan zijn gemeente schrijven: ‘Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.’ [1 Petrus 05,08]

Ik ga na wie of wat in mijn leven de leeuwen zijn die mij bedreigen, en bid dat ik in mij Gods aanwezigheid mag aantreffen, zodat ik ze - net als Jezus - kan weerstaan.

[1930, gravure; Nederland, Amsterdam, boekillustratie (Vereniging Verspreiding Heilige Schrift)]

Verwijzingen
Markus 01,12-13: Jaar-B 40-dagentijd 01e zo
(Matteus 04,01-11: Jaar-A 40-dagentijd 01e zo)
(Lukas 04,01-13: Jaar-C 40-dagentijd 01e zo)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties