× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Het gewone met liefde (1930)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

De beide afbeeldingen zijn een illustratie bij de Moderne Devotie. Dat was een typisch Nederlandse beweging van geestelijke vernieuwing, ontstaan in de 14e eeuw rond de persoon van Geert Groote. Onder de mensen verspreidden de aanhangers ervan een praktische vroomheid van eenvoud: priesters moesten goed priester zijn, trouw aan hun beloften en gebed, ijverig in hun werk onder de mensen; gehuwden moesten iets goeds maken van hun huwelijk en van de opvoeding van hun kinderen. Het gewone met liefde. God beminnen en je naaste als jezelf.

mi_1 

De afbeeldingen proberen dat enigszins in beeld te brengen. Op de eerste afbeelding zien wij hoe enerzijds een geestelijke aan huisbezoek doet, en de gezinsleden iets vertelt over het evangelie. Anderzijds zien wij hoe de gezinsleden eerbiedig luisteren, met de bedoeling dat zij straks hun gewone gezinstaak met liefde vervullen. De afbeelding weerspiegelt natuurlijk het maatschappelijke beeld van de tijd waarin zij gemaakt werd. Vader verdient de kost, moeder zorgt voor de kinderen. Het kost ons geen enkele moeite het ideaal van ‘het gewone met liefde’ toe te passen op de man en de vrouw van onze tijd.

mi_2 

Op de andere afbeelding zien wij hoe enerzijds de priester eerbiedig de mis opdraagt. Anderzijds komen de gelovigen naar de kerk om de sacramenten te ontvangen; om God, de naastenliefde in eigen persoon, te vereren als het hoogste en belangrijkste in hun leven.

Het gewone met liefde. Ik ga na wat dat in mijn leven zou kunnen betekenen. Mijn privéleven: met liefde. Mijn omgang met partner, kinderen, vrienden, familieleden: met liefde. Mijn maatschappelijke functie of vrijwilligerswerk: met liefde. Mijn opleiding of studie: met liefde. Mijn vrijetijdsbesteding en sportbeoefening: met liefde. Mijn dagelijks gebed: met liefde. Het extraatje dat ik mij had voorgenomen voor de vasten: met liefde.

In 1618 trad de jonge Vlaming Jan Berchmans in bij de jezuďeten. Als novice droomde hij ervan in verre landen als missionaris ongelovigen te bekeren en misschien wel als heldhaftige martelaar voor het geloof te sterven. Zijn novicemeester zei hem: ‘Het geheim van het leven bestaat er niet in om buitengewone dingen te doen, maar de gewone dingen te doen, op buitengewone wijze.’

[ca 1930(?), wandschilderingen; Nederland, Denekamp, St-Nicolaas; Dries van den Akker s.j./2012.02.16]

Verwijzingen
Matteus 22,34-40: Jaar A door het jaar 30e zo
Markus 12,28-34: Jaar B door het jaar 31e zo
Lukas 10,25-28: Jaar C door het jaar 15e zo
Door het jaar 09e week do
Door het jaar 20e week vr
Door het jaar 27e week ma
Feest 20 aug. 1384: Geert Grote

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties