× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Gods Liefde in ons (1972)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Hoewel we slechts zeven leerlingen tellen, bevinden we ons aan het Laatste Avondmaal. Dat wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van brood en beker, en door de leerling Johannes die rust aan de borst van Jezus. De overige zes leerlingen hebben zich allen naar dat tafereel toegewend, hun handen geheven. Hun ogen gesloten. Zo zijn zij in gebed verenigd.

Deze afbeelding is op zich een meditatie. Immers, ze past niet zo goed bij het moment dat we in Johannes’ evangelie horen over de leerling die aan Jezus’ borst rust. Dat is het moment waarop Jezus zojuist gezegd heeft dat één van hen Hem zal overleveren. Petrus wenkt de leerling aan Jezus’ borst: hij moet erachter komen wie Jezus bedoelt.

Daarvan is op de afbeelding geen sprake. Het lijkt erop dat de kunstenaar stilstaat bij het gegeven dat er een leerling aan Jezus’ borst rust. Verwondering over zo’n grote intimiteit. De anderen op de afbeelding lijken enerzijds niet jaloers, maar anderzijds ernaar te verlangen even zijn plaats te mogen innemen. Door hun houding delen zij eigenlijk al in die intieme verbondenheid met Jezus.

Ik vermoed dat deze afbeelding veeleer een illustratie is bij het gebed dat Jezus bij die zelfde gelegenheid zal uitspreken:

 1. ‘Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
 2. opdat zij allen een mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U:
  dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
 3. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt,
  opdat zij een zijn zoals Wij een zijn:
 4. Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt een zijn en de wereld zal erkennen,
  dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad.
 5. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben,
  opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt,
  daar Gij Mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld.
 6. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
  Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
 7. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen,
  opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en Ik in hen.’

De afbeelding past bij die verbijsterende laatste zin: ‘Dat U hen liefhebt, zoals U Mij hebt liefgehad.’ Daar horen we Jezus zeggen dat aan ons (ook mij dus!) dezelfde liefde wordt gegeven als aan Hem! Kijkend naar Jezus kan ik dat bijna niet geloven. Ik kan immers niet in zijn schaduw staan. Maar Hij zegt het. Ik mag mij opgenomen weten in Gods liefde, dezelfde liefde die aan Jezus gegund is.

Over een aantal jaren zal Paulus schrijven: ‘Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus…’

Ik maak het stil en probeer die woorden tot me te laten doordringen.

[1972, Zenz, bronssculptuur; België, Brugge, St-Godelieveabdij; Dries van den Akker s.j./2012.02.15]

Verwijzingen
Johannes 17,20-26: Jaar C 07e zo Pasen
07e week van Pasen do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties