× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus en de Grieken (1860)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft de drie vlakken waarin het kerkraam verdeeld is, gevuld met de drie groepen uit het verhaal. In het midden zien we Jezus; links drie leerlingen en rechts drie edelen. De leerlingen links bevinden zich onder een elegant afdakje. Opvallend dat het er drie zijn. In het verhaal is er immers alleen sprake van Andreas en Filippus. Ik vermoed dat de voorste Andreas is. Niet alleen omdat hij in het evangelie de eerstgeroepen leerling is. Ook omdat hij lijkt op zijn broer Petrus, zoals we die van andere afbeeldingen kennen. Achter hem staat dan Filippus; alleen zijn hoofd is zichtbaar. De laatste van de drie is opvallend jong. Zo wordt de apostel Johannes vaak weergegeven; hij was de jongste van de twaalf. Bovendien draagt hij inderdaad meestal een rood gewaad, kleur van de liefde. Hij zal later in één van zijn brieven de beroemde woorden optekenen: ‘God is liefde.’ Hij is hier waarschijnlijk afgebeeld, omdat hij volgens de traditie ook de schrijver is van het vierde evangelie, waaraan dit tafereel is ontleend.

Rechts zien we drie edelen. De voorste, zo te zien de oudste, is op één knie neergevallen. Daarachter een geestelijke in zijn dienst. Op de achtergrond een vaandeldrager. Zij zijn de Grieken die verlangen Jezus te zien. Bij het zien van Jezus valt de belangrijkste van de drie op zijn knieën, zijn handen enigszins geheven in het begin van een gebedshouding.

In het midden Jezus. Hij kijkt nog even om naar zijn leerlingen die bij Hem bemiddeld hebben voor deze vreemdelingen. Intussen stapt hij van de trapjes af in hun richting. Jezus daalt naar hen af. Zoals Hij ook uit de hemel was neergedaald om zich bij ons op onze wereld te voegen. Blijkbaar staat Hij boven deze toch hooggeplaatste personen. Dat Hij zich toewendt tot niet-gelovigen wordt nog eens onderstreept door het feit dat Hij de veilige beschutting van het afdak verlaat en in de open lucht treedt.

Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een nachtelijke hemel. Terwijl op de voorgrond weelderige plantengroei is te zien. Is die nacht symbool voor de wereld waaruit die drie edelen afkomstig zijn? En staat dan die plantengroei voor het paradijs van Jezus’ leven, waarnaar zij op zoek zijn?

Ik ga elk van de afgebeelde personen na. Bij de vreemdelingen zou ik mij af kunnen vragen, welke houding ik aanneem ten opzichte van Jezus . Zij verlangden Hem te zien. En ik? En zou ik ook zo eerbiedig neerknielen? Bij de leerlingen kan ik mij afvragen of en in hoeverre mijn optreden in het leven van alledag naar Jezus doorverwijst.

Voetnoot

Ik vermoed overigens dat de schenkers van het raam uit de 19e eeuw zich hebben laten afbeelden als de aanzienlijke vreemdelingen die er naar verlangen Jezus te zien. En als ik in de gelegenheid was zo’n raam te schenken: welk evangelieverhaal zou ik kiezen, en als welke persoon uit de omgeving van Jezus zou ik me willen laten afbeelden?

[ca 1860(?), glasschilderkunst. België, Oudenaerde, St-Walburgakerk. Dries van den Akker s.j./2012.02.24]

Verwijzingen
Johannes 12,20-33: Jaar B veertigdagentijd 05e zo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties