× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Spring dan! (1482)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft op deze afbeelding de drie bekoringen waaraan Jezus blootstond in de woestijn, bijeengebracht. Links boven zien we hoe de duivel Hem probeert te verleiden om van stenen brood te maken. Rechts boven hoe Jezus verleid wordt om de duivel te aanbidden. Midden boven zien we Jezus en de duivel samen boven op het dak van de tempel. Bij die verleiding willen we een ogenblik stil staan.

Matteus vertelt: Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: "Als U de Zoon van God bent, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen."’

Daar staan ze: op het dak van de tempel. Hoog verheven boven het gedoe van de mensen. Hoog verheven boven de priester daar beneden die offers brengt. Ja, zelfs verheven boven het heiligdom van de Heer zelf. Een passende plek voor iemand die pretendeert de Zoon van God te zijn. Althans in de ogen van de verleider. Hoe gemeen misleidend klinken zijn woorden: ‘Als U de Zoon van God bent…’ Dát Jezus de Zoon van God is, hebben we even te voren gehoord. Toen Hij gedoopt werd, klonk er een stem uit de hemel: ‘Deze is mijn Zoon.’ Welnu - zo suggereert de verleider - als jij er staat op kunt maken de Zoon van de Allerhoogste te zijn, dan heb je privileges. Dan sta je boven de gewone mensen. Zorg dan dat ze naar je opzien. Bevestig je status. Laat zien wie je bent. Daartoe ben je immers aan je openbaar leven begonnen. Doe ze versteld staan. Bewijs ze dat God er inderdaad is. Ze zullen in jou en God gaan geloven. Dat is toch de bedoeling?’

Ik bedenk hoe vaak we niet gewone mensen zien ontsporen, als ze een hoge functie te vervullen krijgen.

Maar de verleider gaat een stapje verder. Hij speelt in op Jezus’ zending: ‘Jij wilt toch in je leven laten zien hoe God is? Nou, spring dan. Hij zal je door zijn bedienden laten dragen en veilig op de grond zetten. Dat zal een spectaculair bewijs zijn van Gods macht. De mensen zullen niet meer hier beneden naar de priester gaan en offers aanbieden. Nee, ze zullen achter jou aanlopen, omdat ze aan jou zien dat je veel dichter bij God staat.’

Nu is het zaak voor Jezus zijn eigenlijke zending, zijn roeping voor ogen te hebben. God niet gebruiken voor staaltjes verbluffende wonderen ten dienste van zichzelf. Nee, zijn roeping is het te laten zien dat God opkomt voor de mensen die door de anderen verstoten worden. Dat God zonde, pijn en kwaad betreurt en afkeurt, maar niet beantwoordt met veroordeling, hel en verdoemenis, maar met vergeving en liefde.

Als wij God al willen uitdagen te doen wat wij willen, dan moeten we dat niet doen door natuurwetenschappelijke wonderen af te dwingen, maar door het wonder van de vergeving en de naastenliefde, die zelfs pijn en vernedering kan verdragen en dan toch zichzelf blijft: naastenliefde; vergeving. Dat is wat Jezus voor ogen staat; dat zal Hij tot op het kruis laten zien.

Het mooie van Botticelli’s afbeelding is dat die verleiding zich daarboven afspeelt, terwijl op de voorgrond de mensen gewoon doorgaan met hun bezigheden. Een enkeling schijnt er naar te kijken zonder te beseffen wat hij ziet. De meesten hebben het zelfs niet in de gaten.

Zou dat niet een beeld kunnen zijn van het eenzame gevecht dat ik te leveren heb met de verleidingen die mij belagen?

[1428, Botticelli, wandschildering; Italië, Rome, Vaticaanstad, Sixtijnse Kapel. Dries van den Akker s.j. / 2012.02.18]

Verwijzingen
Matteus 04,05-07: Jaar-A 40-dagentijd 01e zo
Lukas 04,09-12: Jaar-C 40-dagentijd 01e zo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties