× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Onze Lieve Vrouwe van Loreto (1925?)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Ergens tegen de gevel van een huis op een straathoek in Brugge treffen we deze afbeelding aan: Maria met het Kind Jezus op de arm gezeten op het dak van haar huisje. Het huisje staat op een wolk.
Het verhaal dat er bij hoort zou zich afgespeeld hebben in de 13e eeuw. Engelen zouden het huisje in Nazareth, waar Jezus als kind was opgegroeid, hebben opgenomen en door de lucht uiteindelijk naar het plaatsje Loreto in Italië hebben overgebracht. Deze legende stamt uit de tijd van de Kruistochten. Het Heilige Land, waar de Bijbelse geschiedenis zich had afgespeeld, was bezet door Moslims. Christenen van die tijd meenden dat dat de heilige plaatsen onwaardig was. Aanvankelijk probeerde men met kruistochten het Heilige Land terug te veroveren. Mensenwerk…!
De legende van het huisje vertelt, hoe God zelf ervoor zorgt dat een plek die door zijn aanwezigheid geheiligd was, naar een veiliger omgeving wordt overgebracht. We willen hier niet stilstaan bij de vraag of dit allemaal echt gebeurd is, maar bij de vraag welk geloofsverlangen uit dit alles spreekt. Dat men de heilige plaatsen dicht naar zich toe wilde halen. Toen pelgrimeren levensgevaarlijk werd door de aanwezigheid van de Muselmannen, zocht men andere, geestelijke middelen om de nabijheid van de heilige plaatsen te zoeken. Een beetje in de trant van de uitdrukking: ‘Als Mozes niet naar de berg komt, moet de berg maar naar Mozes toekomen.’ Zo bracht God zelf het heilige naar ons toe. Dat brengen de bewoners van het huis waar deze afbeelding is aangebracht, op aandoenlijke wijze in beeld: zoals het huisje vanuit Nazareth naar Loreto werd overgebracht, zo haalden zij het op hun beurt dichterbij door het tegen hun gevel aan te brengen.
Ik neem de tijd om stil te staan bij de vraag, in hoeverre ik het verlangen herken dat God zelf naar mij toekomt. En ik vraag mij af hoe vaak en op welke manieren, onder welke concrete omstandigheden Hij dat in mijn leven al heeft gedaan. Wat is - om zo te zeggen - mijn ‘huisje van Loreto’?

Je kunt ook heel anders tegen deze zelfde afbeelding aankijken. Op de een of andere manier doet ze onweerstaanbaar denken aan mensen die op het dak van hun huis een goed heenkomen hebben gezocht in een noodsituatie. Zo bezien zou de afbeelding kunnen verwijzen naar het feit dat het jonge gezin moest vluchten naar Egypte, en de vluchtelingenstatus bezat. Moeder en baby dicht tegen elkaar aangedrukt. Aangewezen op de hulp van anderen.
Heb ik ooit in zulke omstandigheden verkeerd? Hoe kijk ik daarop terug?
Of zijn er ooit mensen in die omstandigheden op mijn pad gekomen?

[ca 1925? sculptuur gevelversiering. België, Brugge. Dries van den Akker s.j./2012.11.08]

Verwijzingen
Feest: Maria van Loreto: 10 dec. 1294

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties