× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Over Johannes de Doper (1881)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We zien Jezus met zijn leerlingen. Jezus is herkenbaar aan zijn kruisnimbus. Ik meen ook de vijf leerlingen op de voorgrond te herkennen. Links met groen onderkleed en rode mantel: Jacobus met zijn pelgrimsstaf. Tussen hem en Jezus in waarschijnlijk zijn jeugdige broer Johannes. Rechts van Jezus op de voorgrond Petrus, herkenbaar aan zijn rond geschoren haar. Tussen hem en Jezus in wellicht zijn broer Andreas. Zij hebben allemaal een heiligenkransje rond hun hoofd. Helemaal rechts in het hoekje een leerling die klaarblijkelijk geen kransje om heeft: hij moet dus Judas zijn, de leerling die Jezus zou verraden en overleveren.

Jezus is in gesprek met zijn leerlingen. Wat hij zegt staat te lezen op de banderol die Hij in zijn handen heeft: ‘Ik zeg jullie: “Onder die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes…”’ Het gaat over Johannes de Doper. Die zat op dat moment gevangen in de kerkers van koning Herodes. Hij had hem het woord van God onder ogen gebracht: dat zijn huwelijk niet volgens de joodse Wet was. En die Wet kwam van God. Herodes was gevoelig voor Johannes’ woorden. Bij zijn onwettige gemalin riepen ze alleen maar haat op. Zij zal straks dan ook aansturen op Johannes’ terechtstelling. Maar zo ver is het nu nog niet. Nu zat hij nog in de gevangenis. Hij had zijn leerlingen op Jezus afgestuurd met de vraag: ‘Bent U degene die komen zal of hebben wij een ander te verwachten?’ (Lukas 07,19). Wat had Johannes tot die vraag gebracht? Vond hij dat Jezus met zichzelf voor de dag moest komen? Dat Jezus een te verborgen leven leidde voor iemand die de Messias heette te zijn? Moest Jezus langzamerhand niet eens als Messias op gaan treden?

Jezus’ antwoord moet voor Johannes duidelijk geweest zijn: ‘Ga aan Johannes zeggen wat je gezien en gehoord hebt: “Blinden zien en lammen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden staan op en aan armen wordt het evangelie verkondigd”’ (Lukas 07,22). Allemaal citaten uit de oude profeten. Deze woorden gebruikten de profeten om de komst van de Messias aan te duiden. Met andere woorden: Ik bén bezig als een Messias op te treden. Zou Johannes een ander type Messias verwacht hebben? Hij had het destijds in zijn prediking gehad over de wan in de hand van degene die na hem komen zou: die zou het kaf van het koren scheiden; de bijl lag aan de wortel: ‘Als je je nu niet bekeert, kon het wel eens te laat zijn…’ (vgl. Lukas 03,09.17). Dat was Johannes. Jezus was anders. Die zei: ‘Hak de boom nog niet om; geef hem nog een kans’ (Lukas 13,06-09)

Als Johannes’ leerlingen vertrokken zijn, wendt Jezus zich tot zíjn leerlingen: ‘Ik zeg jullie: “Onder die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes…”’ Aan de gezichten van de leerlingen op de afbeelding te zien, ervaren zij het bepaald niet als Blijde Boodschap. Uit Lukas’ evangelie weten wij dat zij herhaaldelijk kibbelden over de vraag wie van hen de grootste was. Nu krijgen ze te horen dat Johannes ieder ander mens te boven gaat. Is het daarom dat Jezus aanvult: “…Niettemin is de kleinste in het Rijk der Hemelen groter dan Hij.”? Maar of de leerlingen daar zoveel blijer van geworden zullen zijn…?

De kleinsten in het Rijk der Hemelen zijn zij die puur en alleen aangewezen zijn op hoop en geloof, op onvoorwaardelijke liefde en genade, omdat ze zelf geen been hebben om op te staan. Johannes was die kleinsten allang ontgroeid. Hij zou zelfs zijn leven geven voor zijn geloof. Groter, meer liefde moet uitgaan…, nee: komt toe aan degenen die daar allemaal geen aanspraak op kunnen maken.

En ik? Hoe groot of hoe klein ben ik? Wat voor gezicht zet ik bij Jezus’ woorden?

[1881, glasschilderkunst. Frankrijk, Parijs, St-Gilles & St-Leu. Dries van den Akker s.j./]

Verwijzingen
Matteus 11,11-15: -
Lukas 07,24-30: -
Advent 02e week do
Advent 03e week do

Lukas 07,19-23: -
Matteus 11,01-06: Jaar A Advent 03e zo
Lukas 13,06-09: Jaar C veertigdagentijd 03e zo
Advent 03e week wo
Door het jaar 29e week za

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties