× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
‘Minachting en pijn lijden voor U’ (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar beeldt Johannes van het Kruis af geknield voor Christus met het kruis op zijn schouder. Christus draagt een wit onderkleed; zijn bovenkleed is rood: kleur van de liefde en het lijden. Het rode bovenkleed heeft een goudkleurige voering; goud is de kleur van de hemel. Het gaat bij Christus dus om goddelijke liefde! Johannes is gekleed in de bruine pij en witte cape van de Ongeschoeide Karmelieten. Hij kijkt op naar de Heer, en wendt de beide handen geopend naar Hem toe. Het bovenschrift luidt: ‘Domine, pati et contemni pro te’ (‘Heer, ik wil minachting en pijn lijden voor U’).

Dat waren in het geval van Johannes geen loze woorden. Op het moment dat hij ze zei en opschreef, zat hij gevangen in een klooster van medebroeders die het met zijn strengere opvattingen niet eens waren en hem op een zolderkamertje in de kloostergevangenis hadden opgesloten. Pas na bijna negen maanden liefdeloze behandeling en pure eenzaamheid wist hij te ontsnappen. Later zou er over die barre tijd geen onvertogen woord over zijn lippen of uit zijn pen komen jegens zijn medebroeders. Integendeel. In die negen maanden had hij in een onafgebroken gebed Christus voor ogen gehad. Volgens de overlevering zou de kruis dragende Christus hem daar verschenen zijn. Zelf zegt Johannes daar niets over. Integendeel. Hij hechtte geen belang aan verschijningen, omdat ze op zich niets van doen hebben met een gelovige levenshouding. Die lees je namelijk niet af aan visioenen, maar aan evangelische deugden.

Hij had zich in zijn gebed voor ogen gebracht hoe de Heer zich had voorbereid op zijn lijden. Tot drie keer toe kondigt hij zijn leerlingen aan hoe veel lijden Hem straks in Jeruzalem door toedoen van zijn geloofsgenoten te wachten zal staan. Precies zoals hijzelf nu door toedoen van zijn medebroeders te lijden had. Johannes had gezien hoe Christus in de Olijvenhof had gebeden: ‘Vader, uw Wil moet geschieden.’ Vaders wil was genade, vergeving, barmhartigheid, naastenliefde. Die moesten geschieden. Juist op de meest barre momenten. Juist op plekken waar die goddelijke eigenschappen niet waren te vinden. In zijn aantekeningen zal Johannes schrijven: ‘Wij zullen veel liefde winnen, wanneer wij liefde brengen, waar geen liefde is.’ Dat is precies wat hij Jezus ziet doen. Daarin wil hij Hem navolgen. Alsof hij zegt: Zet mij maar op plekken en in situaties waar nog geen liefde en genade te vinden is; dan zal ik proberen te doen wat Jezus op die momenten ook deed: bidden om vergeving over de liefdeloze mensen rondom mij. Dan, zó zal de wil van de Vader geschieden. Johannes vat dat samen in de woorden: ‘Minachting en pijn lijden voor U’.

Johannes vraagt dus niet om zo veel mogelijk pijn en minachting te mogen lijden. Maar om de gave van liefde en vergeving telkens als hij in een situatie van pijn en minachting terecht komt. Ja, hij gaat nog één stap verder. Hij bedoelt ook: ‘Heer, als U iemand zoekt die dat aandurft: zend mij maar. Met uw genade, met U voor ogen verlang ik ernaar daar waar geen liefde is mens van de liefde zijn.’

[ca 1900, glasschilderkunst. Frankrijk, Bretagne, Dol de Bretagne, Cathédrale St-Samson. Dries van den Akker s.j./2012.11.19]

Verwijzingen
Feest: 14 december 1591 Johannes-Kruis

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties