× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Micha (17e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft de profeet afgebeeld met een aristocratische uitstraling. Hij staat ten voeten uit, gekleed in een goudgeel ondergewaad, waaroverheen een groen bovengewaad. Hij heeft grijswitte haren en baard, teken van wijsheid. Onder zijn linker arm draagt hij een dik boek, de Bijbel, het boek waarin God zijn hart heeft neergelegd, zijn Tora. Het boek waaraan de profeet zijn wijsheid ontleent. Op de achtergrond vaag de contouren van een grote stad met belangrijke gebouwen. We menen een koepel te ontwaren; waarschijnlijk de tempel. Geschilderd naar het voorbeeld van de Sint Pieter in Rome? Michas rechter wijsvinger richt zich naar een onbekende verte. Wijst zij naar Bethlehem, nu nog buiten beeld? Het behoorde immers tot de kleinste van alle steden van Juda:
Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt gij klein onder Judas geslachten, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over Isral gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Isral. Dan neemt Hij de macht in handen en weidt Hij hen door de kracht van JHWH, de verheven naam van JHWH, zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat Hij zijn macht zal doen reiken tot aan de uiteinden der aarde; Hij zal de man van de vrede zijn.

Micha wijst vooruit naar de komst van die man van vrede; ooit, in de verte. Dat zal de tijd van de Messias zijn. Daarop duidt ook het onderschrift bij deze afbeelding. Daat staat geschreven:
‘Micha sieht deutlich in welcher stat uff Erden,
der Messias soll geboren werden.
Der wirt werffen in das Tieffe Meer
alle Snd na unseres Herzens Begehr.
(Micha ziet duidelijk hoe op aarde
de Messias zal geboren worden
Hij zal in de diepe zee werpen
al onze zonden, zoals wij van harte verlangen)

In zijn tijd had de profeet alle aanleiding om te verlangen naar zon man van vrede, iemand die ons zou komen verlossen van de zonde. In het tweede hoofdstuk geeft hij enkele voorbeelden van wat er om hem heen gebeurt: Wee over hen die onrecht beramen en in hun bed boze daden bedenken om die bij het eerste morgenlicht te bedrijven, machtig als hun handen zijn. Begeren zij akkers, dan roven zij die, begeren zij huizen, dan nemen zij die! Zij leggen beslag op de man en zijn huis, op de bezitter en op zijn bezit. [-] De vrouwen van mijn volk verdrijft gij uit de woning die hun vreugde was; aan hun kinderen ontneemt gij voorgoed de luister die Ik hun gaf. Reden tot ergernis genoeg. Kwam die man van vrede maar. Opvallend: de profeet verwacht blijkbaar zijn heil niet van de tempel daar in de verte achter hem, het godsdienstige centrum van zijn tijd. Hij verwacht het uit een onbetekenend plaatsje, uit onverwachte hoek.
Ruim achthonderd jaar later menen Jezus leerlingen in hun Meester de man van vrede te herkennen naar wie de profeet Micha vooruit gewezen had. Hij ws inderdaad geboren in dat nietige Bethlehem. Hij brcht inderdaad vrede. Hoe? Door zonde en kwaad tegemoet te treden met vergevingsgezindheid en barmhartigheid. Door liefde te brengen waar geen liefde was.

Ik keer in tot mijzelf, en vraag mij af: verlang ik naar zo iemand? Ik kijk met de ogen van de verbeelding om mij heen. Zie ik zulke mensen als Jezus, waar de profeet zo naar hunkerde? Zou ik er zelf zo n kunnen zijn?
[17e eeuw, paneelschildering. Duitsland, Preetz, Klosterkirche. Dries van den Akker s.j./2012.12.12]

Verwijzingen
Micha 05,01-04: Jaar C Advent 04e zo
Feest 15 januari: 08e eeuw vr Chr.: Micha-Profeet-Jr.

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties