× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
De tijden zijn vervuld (1634)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

De tijd is vol
Het plaatsje Port-Blanc aan de Noord-Bretonse kust bezit een fraaie Onze-Lieve-Vrouwekapel. In die kapel staat een bijzondere houten preekstoel. Tegen de achterwand is een zandloper geschilderd met vleugels. De tijd vliegt. Deze schildering diende niet alleen om de aanwezige gelovigen tot inkeer en verbetering van leven aan te sporen. Nee, ze was ook bestemd voor de predikant. Een preek duurt al gauw te lang. De tijd vliegt ook als u, predikant, aan het woord bent. Om dat te benadrukken heeft de schilder om de zandloper heen een klok geschilderd… met twee keer een twaalfaanduiding. Waar we de elf zouden verwachten zien we ook een twaalf staan. Daarmee moest de predikant aan het schrikken worden gemaakt. Als hij met een scheef oog naar de klok keek, meende hij dat de wijzer al op twaalf stond; tijd om op te houden! De tijdmaat is vol…

De tijden zijn vervuld
De tijden zijn vervuld. Niet alleen van verveling of lange duur. Ook van betekenisvolle dingen. Lukas maakt het tot één van zijn meest geliefde woorden:
‘Toen de dagen van Zacharias’ tempeldienst vervuld waren…’(01,23);
‘De tijd dat Elisabeth een zoon zou baren, was vervuld...’ (01,57);
‘Het geschiedde dat de dagen dat Maria zou baren, vervuld waren…’ (02,06);
‘Toen de acht dagen dat men het Kind besnijden zou, vervuld waren…’ (02,21).
In Lukas’ tweede boek ‘Handelingen van de Apostelen’ wordt dat patroon voortgezet:
‘Toen de dag van Pinksteren vervuld werd…’ (02,01).
We zijn vandaag aan het eind van een jaar gekomen. Kan ook ik zeggen dat de tijd vervuld is?

Ik keer in tot mijzelf en ga na of, hoe en - zo ja - waarmee het afgelopen jaar tot vervulling komt.

De mensen zijn vervuld
Maar niet alleen de tijd gaat in vervulling. De tijd vervult zich in ons. Zo schrijft Lukas in de allereerste zin van zijn evangelie dat hij onderzoek heeft gedaan naar ‘de dingen die in ons vervulling hebben gebracht’. Zo staat het er letterlijk in het Grieks: ‘de vervullingbrengende dingen in ons’. Hij doelt daarmee op alles wat het kennen en volgen van Jezus in vervulling heeft gebracht in zijn leerlingen. In de loop van het eerste hoofdstuk van zijn evangelie vertelt hij hoe achtereenvolgens Johannes de Doper (01,15), Elisabeth (01,41) en Zacharias (01,67) vervuld werden… van de Heilige Geest.
En bij het Pinksterwonder aan het begin van zijn vervolgboek Handelingen van de Apostelen: ‘Toen de dag van Pinksteren vervuld werd, waren allen bijeen. [-] En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest…! (02,01-4).Het is dus de Heilige Geest van Jezus die in zijn leerlingen in vervulling is gegaan. Vanuit die vervulling zet hij zich aan zijn schrijftafeltje en begint hij zijn beide boeken te schrijven: zijn Evangelie en zijn Handelingen van de Apostelen: over ‘de vervullingbrengende dingen in ons’.

Ik keer in tot mijzelf en vraag mij af wat er het afgelopen jaar in mij in vervulling is gegaan.
Kan ik ook zeggen dat ik dit jaar vervuld ben geworden met Heilige Geest? Als het mij gegeven is, wil ik daar geruime tijd bij stil staan.
En vervolgens neem ik de tijd om mij - met het voorbeeld van Lukas voor ogen - af te vragen aan welk nieuw hoofdstuk, of zelfs nieuw boek, ik morgen kan beginnen.

[1634, houten preekstoel. Frankrijk, Bretagne, Port-Blanc, Chapelle Notre Dame. Dries van den Akker s.j./2012.12.24]

Verwijzingen
Een overweging voor 31 december

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties