× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
‘Genade, God’ (18e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

We kijken naar een sierlijk bewerkte houten festoen die de bekroning vormt van een biechtstoel. In het gekromde paneel zien we koning David neergeknield. Zomaar ergens in het vrije veld. Er zijn geen andere mensen in de buurt. Hij is gekleed in militair uniform. Zijn koningskroon heeft hij afgezet en ligt vóór hem op de grond. Zijn blik is naar de hemel gericht. Hij is in gebed. Wat hij bidt, staat met gouden letters onder hem geschreven: ‘Voor u alleen heb ick gesondicht’. Er staat bij dat het gebed is ontleend aan Psalm 51, vers 3.

Er staat echter dat het zou gaan om psalm 50. De katholieke psalmtelling verliep niet helemaal gelijk aan de joodse psalmtelling. De katholieken beschouwden vanouds de psalmen 09 en 10 als één psalm, en telden ze ook als één. Dit in tegenstelling tot de Hebreeuwse grondtekst. Met als gevolg dat vanaf psalm 10 de katholieken één psalm achter lopen ten opzichte van de grondtekst. Deze achterstand wordt weer goed gemaakt bij psalm 147. Deze psalm beschouwen de katholieken als twee verschillende psalmen: 146 en 147. Zo komen zij net als de grondtekst toch uit op een totaal van 150 psalmen.

De linker hand op zijn borst moet zijn berouw onderstrepen. Zijn geopende rechterhand geeft aan dat hij met lege handen staat tegenover God. Alleen maar aangewezen op diens genade. Dat is dan ook het eerste woord van de psalm:

Genade, God.
Ik doe een beroep op uw goedheid.
Wees barmhartig.
Wis mijn missers
Uit.
Was mijn vuiligheid
Af.
Werk mijn zonden
Weg.
Want ze branden
Mij in de ziel;
Zijn geen ogenblik
Uit mijn gedachten.
Tegen U
Ging ik in.
Wat U pijnlijk
Treft, moest ik
Zo nodig doen.
Uw Woord is waar:
Ik heb geen been
Om op te staan.’

Hoezeer de bidder overtuigd is van het feit dat God onze fouten met de mantel der liefde bedekt, en telkens bereid is om met ons opnieuw te beginnen, horen we even verderop:

‘Ja,
Mijn hele bestaan -
In paardrift begonnen:
Getekend door zonde.
En ja,
Daaraan bent U dan -
Met liefde -
Door en door trouw;
Deelt in vertrouwen
Uw wijsheid met míj!

Opvallend: op de harde rotsen groeien toch planten en struiken. Zelfs uit de dorre grond komt nieuw leven tevoorschijn. Zinnebeeld voor het feit dat uit onze fouten toch iets nieuws kan groeien? Ik zie hoe deze vorst zijn kroon heeft afgezet en vóór zich op de grond heeft neergelegd. Ik keer in tot mijzelf en vraag mij af welke kroon ik af moet zetten, als ik berouwvol tot God wil naderen. En of ik durf geloven dat God - ondanks wat er allemaal niet goed zat of zit in mijn leven - met mij een persoonlijke, liefdevolle relatie aangaat, ‘mij in goed vertrouwen laat delen in zijn wijsheid.’

[18e eeuw, houtreliëf. België, Hoegaarden, St-Gorgonius. Dries van den Akker s.j./2012.01.09]

Verwijzingen
Psalm 51: Aswoensdag
Jaar A Veertigdagentijd 01e zo
Jaar B Veertigdagentijd 05e zo
Jaar C door het jaar 24e zo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties