× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Hoeveel broden heb je? Eén brood! (Hongerdoek, 2013)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

Hoeveel broden heb je? Nadenkend over deze tekst besloot de schilderes een afbeelding toe te voegen van Jezus aan het Laatste Avondmaal. We zien acht leerlingen rond de tafel zitten. Eén van hen zit met zijn rug naar Jezus toe. Hem worden nog de voeten gewassen. De slaaf die daar mee bezig is lijkt wel een kardinaal te zijn, te oordelen naar zijn rode kalotje.

mi_2 

In geen van de avondmaalverhalen klinkt de vraag: ‘Hoeveel broden heb je?’ Maar Markus vertelt ons wel een ander verhaal, waar die vraag een hoofdrol speelt. Na de Tweede Broodvermenigvuldiging voor de vierduizend houden de leerlingen zeven manden met brokken over. Ze stappen in de boot en varen naar de overkant, waar de Farizeeën om een teken vragen. Jezus laat hen staan en voegt zich weer bij zijn leerlingen in de boot ‘Zij hadden echter vergeten broden mee te nemen…’ Dit is een verbijsterende mededeling. Waar zijn dan ineens die zeven manden met brokken van daarnet gebleven?Markus vervolgt: ‘…zodat zij niet meer dan één brood bij zich in de boot hadden.’ Je bent geneigd te vragen: Hoe zit het nou: hebben ze wel of geen brood bij zich?Niet de zeven manden, geen broden: maar wel één brood.Of…, of moet ik Markus’ opmerkingen overdrachtelijk verstaan en bedoelt hij met dat ene brood Jezus? Het brood des levens? Mijn vermoeden lijkt bevestigd te worden door het vervolg van het verhaal, want daar waarschuwt Jezus voor het zuurdeeg van de Farizeeën en van Herodes. Dat slaat natuurlijk op hun mentaliteit, die uit is op zijn dood! ‘Toen gaf Hij hun deze waarschuwing: “Let op, wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes!”’ Maar op dat moment begrijpen de leerlingen niet dat Hij in beelden spreekt; dat Hij zijn ‘Brood des Levens’ plaatst tegenover hun ‘zuurdeeg des doods’. ‘Zij spraken daarover onder elkaar: “Dat zegt Hij omdat we geen broden hebben.” Maar Hij bemerkte het en sprak: “Wat bespreekt ge daar onderling? Dat Ik dit gezegd heb, omdat ge geen broden hebt? Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet? Is uw geest dan zo verblind? Ge hebt toch ogen: ziet ge dan niets? ge hebt toch oren: hoort ge dan niets? En herinnert ge u niet, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgehaald, toen Ik voor de vijfduizend die vijf broden heb gebroken?” Zij antwoordden Hem: “Twaalf.” “En hoeveel manden vol brokken hebt gij opgehaald, toen met die zeven voor de vierduizend?” En zij antwoordden: “Zeven.” Daarop zei Hij hun: “Begrijpt ge het dan nog niet?” (Markus 08,14-21). Wat moeten ze begrijpen? Dat Jezus dat ene brood is dat ze bij zich hebben in de boot. Brood des levens. Op het moment dat ze in de boot zitten legt Jezus nog niet uit wat Hij bedoelt. Daar wacht Hij mee tot aan het Laatste Avondmaal. Daar neemt Hij brood, en zegt daarvan: ‘Dit ben Ik!’

We kijken naar de afbeelding van het Laatste Avondmaal. Als daar de vraag had geklonken: ‘Hoeveel broden heb je?’ was het antwoord geweest: Eén brood! De kunstenares plaatst Jezus in het centrum van haar afbeelding: een helder witte gestalte omringd door een zon van gouden glans. Hij heeft het brood en de beker vóór zich: “Neemt, eet, drinkt: dit ben Ik voor jullie.” Dit brood zal via de leerlingen over de wereld gaan en de mensen voeden. Links en rechts van hem zien we er vier. Zo te zien gewone mensen. De tweede van links is een vrouw, te oordelen naar haar lange, afhangende haren. Rode haren. In de kunstgeschiedenis vaak de aanduiding van zondaars! Maria Magdalena? De kunstenares zelf? Elke vrouw die verlangt naar Jezus’ woorden: ‘Hier ben Ik voor jou!’ Rechts van de vrouw zit eenman met een kruk; zijn rechterbeen lijkt geamputeerd. ‘Hier ben Ik voor jou.’ Op de voorgrond die geheimzinnige persoon die de voeten wast. In wat hij doet kunnen we zien dat hij zich laat voeden door dat ene brood. Hij doet zoals Jezus doet: ‘Hier ben ik voor jou!’

En ik? Verlang ik naar die woorden? Dat ene brood?

En wat is dan mijn antwoord op de vraag: ‘Hoeveel broden heb je?’

[Hongerdoek-2013(Stih)-Dui-Misereor. Dries van den Akker s.j./2013.01.31]

Verwijzingen
Markus 08,14-21: Door het Jaar 06e week di
Matteus 26,26-30 : Jaar A Palmzondag
Markus 14,22-26 : Jaar B Palmzondag & Sacramentsdag
Lukas 22,15-20: Jaar C Palmzondag
Johannes 13:01-15: Jaar A + B + C Witte Donderdag (avondmis)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties