× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Ze wilden Hem stenigen (1810)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar plaatst ons in de tempel. De afbeelding is verdeeld in twee helften. Rechts twee joden die aanstalten maken om Jezus te stenigen. Links Jezus die aanstalten maakt om zich terug te trekken.
Volgens het onderschrift heeft de kunstenaar hier gedacht aan het eind van Johannes’ 08e hoofdstuk. Maar ook in het 10e hoofdstuk horen we dat Jezus’ tegenstrevers stenen oprapen om Hem te stenigen. Daarmee illustreren ze Jezus’ woorden dat hun vroomheid uit is op dood en niet op leven. Zelfs als Hij in hun ogen een zondaar was, hadden zij bij de profeet Ezechiël (18,23) kunnen lezen dat God niet de dood van een zondaar wil, maar dat hij zich bekeert en leeft. Maar Jezus had het blijkbaar in hun ogen zo bont gemaakt dat die woorden al niet meer voor Hem opgingen.
Beide keren gaat de steniging niet door. In het 10e hoofdstuk weerstaat Jezus hun dreiging, en vraagt hun: ‘”Ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht, die uit de Vader voortkomen; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? De Joden gaven Hem ten antwoord: ‘Niet om een goed werk stenigen wij U, maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.”’ Na nog wat heen en weer gepraat staat er doodnuchter: ‘Toen probeerden zij Hem weer te grijpen, maar Hij stelde zich buiten hun bereik.’
Je moet maar durven.

Het 08e hoofdstuk van Johannes eindigt met de woorden: ‘Toen raapten zij stenen op om Hem te stenigen, maar Jezus trok zich terug en verliet de tempel.’ Hoe gaat Johannes verder? Als volgt: In het voorbijgaan zag Hij een man die blind was van zijn geboorte af.’ Die man zal Jezus straks genezen, terwijl het sabbat is. Jezus beseft natuurlijk heel goed dat Hij zich daarmee eens te meer de woede van zijn tegenstanders op de hals haalt. Hij zet zijn werk dus ‘gewoon’ door. Alsof Hij zojuist niet met de dood is bedreigd. Zo stuurt Hij dus aan op een confrontatie tussen Hem en zijn godsdienstige tegenstanders.
Je moet maar durven.

Sterker. Hij had zijn leerlingen herhaaldelijk aangekondigd dat die confrontatie eraan zou komen. Dat Hij veel zou moeten lijden en dat Hij ter dood gebracht zou worden. En dat Hij na drie dagen weer zou verrijzen uit de dood. Dat gelóófde Hij. En daarom durfde Hij onverschrokken voort te gaan met het werk van Gods genade voor allen die in zijn tijd buiten Gods genade vielen. Gelovend dat de liefde die Hem vervulde sterker zou blijken dan de onvermijdelijke dood. Dat de dood menselijk was en de liefde goddelijk.

Kijkend naar Jezus op de afbeelding vraag ik mij af hoe sterk ik ben, als ik bedreigd word in mijn levensidealen, of belachelijk word gemaakt vanwege mijn geloof.
En of ik de liefde en de genade die in mij zijn, beschouw als iets goddelijks dat niet zal sterven.

[1810, tegel. Nederland, Goes, Museum. Dries van den Akker s.j./2013.03.19]

Verwijzingen
Johannes 08,59: -
Johannes 10,31: -
Veertigdagentijd 05e week do + vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties