× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
’Mij volgen’ (1475)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Een middeleeuwse houtsnede bij Jezus’ woord: Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen” (Lukas 09,23). Letterlijk staat er: “Wie achter Mij aan wil komen: die moet zichzelf verloochenen en moet opnemen zijn kruis, dagelijks, en moet Mij dienen.”

Wil ik achter Jezus aan, dan ‘moet’ ik dus drie dingen: 1. mezelf verloochenen; 2. mijn kruis opnemen; en 3. Hem dienen (in het Grieks staat hier een werkwoord waar ons woord ‘akoliet’, ‘altaardienaar’ van is afgeleid).

1. Mezelf verloochenen. Ik begrijp wat Jezus vraagt. Hij vraagt barmhartigheid, ook…, juist, als ik haat- en wraakgevoelens in mij voel opkomen. Hij vraagt naastenliefde, ook…, juist, als ik aan mezelf wil toekomen. Enzovoort. Ik herinner mij hoe Jezus op de avond dat het lijden Hem te wachten stond, bad: “Vader, niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden.” Liefde brengen waar haat is. Zo kon Hij ertoe komen om het oor te genezen van één van zijn aanvallers! Of zelfs nog op het kruis te bidden over zijn treiteraars - die nergens om gevraagd hadden: “Vader, vergeef het hun…” Ongehoord. Daar deed Hij, waarom Hij gebeden had: “Uw wil moet geschieden”, namelijk vergevingsgezindheid. Gods laatste woord over ieder van ons. Ik sta enige tijd stil wat dat voor mij allemaal zou inhouden.

2. Mijn kruis opnemen. Dat is iets anders dan mij plaatsen in de slachtofferrol. Het ongemak, de pijn: ik neem ze op. Ik maak er míjn pijn van. Zelfs, ja juist, als die pijn mij door anderen wordt aangedaan. Ik kies ervoor die pijn te dragen. Ook als ze onontkoombaar is. Ik accepteer ze. Ik neem ze op me.
Ik breng me te binnen hoe Jezus vrijwillig zijn lijden op zich heeft genomen. Hij had het niet hoeven doen. Hij had gewoon een eerlijk vakman in de timmermanswinkel thuis kunnen blijven. Hij had zich kunnen terugtrekken, toen de mensen zich tegen Hem begonnen te keren. Hij heeft al die pijn gedragen, genomen. Weer sta ik stil bij de vraag wat dat voor mij zou betekenen.

3. Ik word dienaar van Jezus. Dienaar van alles wat Hem ter harte gaat: vergevingsgezindheid, barmhartigheid, genade. Ik stel mijn leven in dienst van zijn Geest. Al zijn er nog zoveel andere geluiden om mij heen en in mijzelf: die laat ik voor wat ze zijn en ga alleen achter de stem van zijn Geest aan. Weer blijf ik even staan bij de vraag wat dat in mijn geval allemaal betekent. Toch opvallend. Hij heeft zelf gezegd dat Hij niet gediend wilde worden, maar wilde dienen. Ik realiseer mij dat Hij van mij vraagt om Hem in die houding na te volgen.

Ik sta stil bij de vraag wat een houding van dienstbaarheid voor mij betekent. Ik ga in gedachten de mensen na aan wie ik dan dienstbaar zou moeten zijn.
De afbeelding laat zien dat Jezus voor mij uitgaat en zelf doet wat Hij van mij vraagt. Hij gaat voor mij uit, terwijl Hij zijn kruis draagt. Hij heeft dus niet makkelijk praten.

De gelovige ziel wordt voorgesteld als een getrouwde vrouw. Dat zij getrouwd is, kan ik aflezen aan het feit dat zij een hoofddoek draagt. In de middeleeuwen is dat symbool voor gehuwde vrouwen. Dat zij zich met Jezus verbonden heeft, is zichtbaar gemaakt met het dikke koord waarmee zij aan Hem vastzit. Of is Hij het geweest die haar aan zich gebonden heeft?
Zij lijkt nog enigszins te aarzelen. Waar Jezus al op stap is, blijft zij nog staan. Het touw bijna strak gespannen.
Maar het mooiste is toch de houding van Jezus. Hij ziet naar haar om. Beeld van zorg en aandacht. Van tederheid. Zo ziet God om naar elk van ons. Naar mij.

Kijkend naar die afbeelding probeer ik te horen op welke toon Jezus die woorden tot mij zegt: “Als je achter Mij aan wil komen: dan moet je jezelf verloochenen en je moet opnemen jouw kruis, dagelijks, en je moet Mij dienen.”

[1475, houtsnede. Duitsland, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. Dries van den Akker s.j./2014.01.27]

Verwijzingen
Matteus 16,24-28: Jaar A door het jaar 22e zo
Markus 08,31-33: Jaar B door het jaar 24e zo
Lukas 09,23: Jaar C door het jaar12e zo
Donderdag na Aswoensdag
Door het jaar 06e week do
Door het jaar 18e week vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties