× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Goede Vrijdag (1947)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

We kijken naar de achtste statie uit de Kruisweg van Aad de Haas, in 1947 vervaardigd voor het Sint-Cunibertuskerkje in Wahlwiller, Zuid-Limburg: ‘Jezus spreekt tot de wenende vrouwen van Jeruzalem.’

Deze kruisweg bestaat niet uit veertien, maar zestien staties. Zij begint met het verraad van Judas in de Hof van Olijven en eindigt met de Opstanding. Beide thema’s werken door in alle staties. Het verraad van Judas in de vorm van de mensen. Het zijn vervaagde wezens, die in de verte nog iets hebben van mensen, maar bij wie het dierlijke aan de oppervlakte komt. Dat geldt zelfs voor Jezus die mens is geworden als wij. Van Hem staat geschreven dat Hij in zijn lijden meer weg had van een worm. De mens in zijn misgroei en wanstaltigheid, hunkerend naar verlossing. Die verlossing straalt door in het geelgroene timbre waarin alle zestien staties geschilderd zijn. Het zijn de kleuren van de lente, het nieuwe leven: de opstanding, waar deze kruisweg op uitloopt.
Haas heeft deze statie evenwichtig gecomponeerd. Rechts twee personen en een boomstronk. Links twee personen en een boom. Jezus is te herkennen aan het kruis dat Hij bijna losjes op de schouder heeft. Hij staat tegenover een vrouw met een hoedje op. Contrast met zijn doornenkroon. De tweede vrouw rechts is kleiner, heeft iets van een voile over haar linkerhand. Net als het hoedje van de vrouw vóór haar: symbool van welvaart. Evenals de paraplu in de hand van de vrouw achter Jezus. Haar is Hij al voorbijgegaan. De paraplu is dicht gebleven. Er komt geen bescherming vandaan. Nutteloos voorwerp. Onmacht.

Aan Jezus handgebaar kunnen we zien dat Hij aan het woord is: ‘Dochters van Jeruzalem, huilt niet om mij, maar om uzelf en uw kinderen. Want als men zo al doet met het groene hout (let op de kleur van Jezus’ gewaad), wat zal er dan gebeuren met het dorre hout?’ Aan Jezus’ kant verwijst de boom in blad naar het groene hout. Hij heeft iets van treurwilg: hij laat zijn takken hangen.

mi_2 

Verderop bij het opstandingstafereel zullen vijf van dergelijke bomen fier rechtop staan en juichen met Christus. Aan de kant van de vrouwen een dorre boomstronk. Op de zestien staties zijn alles bij elkaar zeven van die stronken te zien. Symbool van afgestorven geloof. Een enkele keer komt er een klein twijgje uit tevoorschijn. ‘Er is een rijs ontsprongen uit oude wortelstam…’ Dat lied dat wij met Kerstmis zingen wijst vooruit naar de opstanding. Dat uit dood nieuw leven tevoorschijn kan komen.

Wat is Haas destijds beschimpt en belachelijk gemaakt om die paraplu! Die bestond in Jezus’ tijd nog niet. Grensde het niet aan heiligschennis dat zo’n wuft voorwerp werd afgebeeld bij zoiets heiligs als Jezus’ lijden? En die vreemd weergegeven mensen?

Als men aan Aad de Haas vroeg wat hij ermee had willen zeggen, was zijn antwoord: ‘Kijk zelf. Als ik het met woorden had kunnen zeggen, had ik die afbeeldingen niet hoeven maken.’ Gelovigen die het beste met de kerk voor meenden te hebben, wisten in 1949 te bewerkstelligen dat de kruisweg verwijderd werd. Aad de Haas heeft de zestien staties persoonlijk naar buiten gedragen; wenste dat aan niemand anders over te laten. Pas in 1980 mochten ze terug. Met uitdrukkelijke toestemming van de plaatselijke bisschop. Hij noemt Haas’ kruisweg ‘mijn droom van verrijzenis’.

[1947, Aad de Haas, verf op board. Nederland, Wahlwiller, St-Cunibertuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.03.11]

Verwijzingen
Jaar A & B & C: Goede Vrijdag
Lukas 23,27-31: Jaar C Palmzondag

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties