× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Genezing lamme (1450)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft een heel eigen voorstelling van het verhaal dat vertelt over de genezing van de lamme in het badhuis van Betesda. Hij plaatst de badinrichting in het midden van zijn afbeelding. Een driebeukig bouwsel. Aan de binnenkant zien we hoofden van mensen. Bij nader toezien blijken het zieken te zijn die in de meest vreemde en vervormde houdingen door de spijlen naar buiten kijken. Het heeft inderdaad iets van een gevangenis. Ziekte als gevangenis. Herken ik dat? Zou die kunstenaar zich baseren op eigen ervaring?
Aan de buitenkant van het gebouw ontwaren we een aantal waterbakken waarin fonteintjes water spuiten. Als dat water al geneeskrachtig is - dat wordt immers verteld in het Bijbelverhaal - dan zitten die zieken helaas aan de verkeerde kant. Zo kunnen zij er nooit bij.
Links op de afbeelding zien we Jezus, gevolgd door een aantal apostelen. Hij is gekleed in het rood van de aarde (en de liefde?), en het blauw van de hemel. Zijn rechterhand vooruitgestoken in dat typische gebaar dat tegelijk zegen en goddelijk onderricht uitbeeldt.
Het resultaat van dat zegenrijke onderricht zien we rechts: een man loopt weg met een rustbed op zijn schouders. Zojuist lag hij nog tussen die deerniswekkende zieken daar achter de spijlen. Maar Jezus heeft hem uit die gevangenschap bevrijd met de woorden: ‘Sta op, neem je bed en ga naar huis.’

Opvallend: die woordkeus herinnert aan de opstanding uit de doden. Dit verhaal bereidt ons voor op het wonder van de grote opstanding. Tegelijk zegt het dat er in het alledaagse leven veel meer momenten te vinden zijn waarin het wonder van de opstanding plaats vindt: zoals genezen worden van een ziekte; weer op je voeten gezet worden waar je tevoren in lamlendigheid neerlag… Uitgenodigd worden de pakken waarbij je zojuist nog neerzat, op te nemen en de weg naar huis in te slaan.
Aan de stand van Jezus’ voeten te zien dat hij onderweg is. Hij klimt enigszins omhoog. Achter die genezen man aan. Is dat niet de omgekeerde wereld? Of stuurt Jezus hem voor zich uit? Wordt de man met die vreemde last op zijn schouders, apostel? Verkondiger van wat hem is overkomen? Daarop zouden zijn blote voeten kunnen wijzen: in de middeleeuwse kunst vaak het symbool voor het gaan van Gods weg en het volgen van Jezus.
Straks zal Jezus in conflict komen met de Farizeeën. Hij heeft die man de opdracht gegeven zijn bed op te nemen en ermee naar huis te wandelen. Maar het is sabbat, en op sabbat mag je geen lasten dragen! Jezus zal antwoorden dat zijn Vader dag en nacht bezig is met zijn scheppingsarbeid; dat Hij onvermoeibaar de lasten van de mensen op zich neemt, en er nieuwe schepping van maakt. Zo gezien is die genezen man een beeld van Jezus’ hemelse Vader… Trouwens dat de hemel op de achtergrond alom tegenwoordig is, wordt aangeduid door de gouden kleur.

Ik keer in tot mijzelf en vraag mij af of ik mij - op welke manier dan ook - kan herkennen in die genezen man. Heb ik ooit in mijn leven al eens een wonder van ‘opstanding’ meegemaakt?

[ca 1450, icoon. Rusland, Tver, Triniteitsklooster. Dries van den Akker s.j./2014.03.28]

Verwijzingen
Johannes 05,01-16: Veertigdagentijd 04e week di

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties