× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Bewaking en verzegeling van het graf (16e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We zijn getuigen van een bijzonder moment. Jezus is terecht gesteld en begraven. Maar daags daarna gaan de Hogepriesters en Schriftgeleerden naar Pilatus met het volgende verzoek:
‘“Heer, wij herinneren ons, dat de bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik verrijzen. Geef daarom order de veiligheid van het graf te verzekeren, tot de derde dag toe; zijn leerlingen mochten Hem anders eens komen stelen, en aan het volk zeggen: Hij is van de doden verrezen. Dit laatste bedrog zou nog erger zijn dan het eerste.” Pilatus zei hun: “U kunt een wacht krijgen. Neemt dan maar uw veiligheidsmaatregelen zoals u gedacht hebt.” Zij gingen heen en verzekerden de veiligheid van het graf door de steen te verzegelen en de wacht er bij te plaatsen.’

Volgens de kunstenaar waren het dus zeven soldaten die de zorg voor het graf kregen toebedeeld. Zes ervan zijn gewapend met een speer; de zevende - zittend op de voorgrond - heeft een schild aan de linkerarm. Allen dragen een helm. De zes gewapende soldaten zijn allemaal druk in de weer met de deksel van de sarcofaag.
Dat geldt ook voor een Hogepriester, herkenbaar aan zijn mijterachtige hoofddeksel en een Schriftgeleerde. De Hogepriester inspecteert de sluiting van de sarcofaag. Op de voorgrond zien we nog twee Schriftgeleerden op de rug. De een geeft aan de ander uitleg.
Als het niet om zulke ernstige en pijnlijke dingen ging, is het bijna een grappig tafereel. De hoofdpersoon van het verhaal, Jezus, is onzichtbaar. Hij is dood en bevindt zich in die sarcofaag. Om Hem is het allemaal begonnen. Hij zou gezegd hebben dat Hij na drie dagen zou verrijzen. Dat kan natuurlijk niet. Maar stel je voor dat zijn leerlingen Hem weghalen en toch dat sprookje onder de mensen verspreiden… Ook die leerlingen zijn nergens op de afbeelding te zien. Van die leerlingen zal straks verteld worden dat ze zich verschanst hadden achter gesloten deuren, uit angst voor de joden. Want als ze zo met hun meester hadden gedaan, wat zou hun, de leerlingen, dan te wachten staan? Wat een bizarre vertoning. De joodse overheden handelen uit angst voor de leerlingen. De leerlingen doen hetzelfde uit angst voor die joodse overheden.
Er is nog een detail dat we niet over het hoofd mogen zien. Dit alles vindt plaats ‘daags na de voorbereidingsdag’, dus op de sabbat, en nog wel een grote sabbat. Zij die zich altijd zo druk hebben gemaakt over de sabbatsrust en het verbod om op die dag te werken… Zij maken zich nu druk om het graf met alle zorg en aandacht te verzegelen. Op de sabbat!

En al deze maatregelen zullen straks volkomen zinloos blijken. Want morgenochtend vroeg zal de steen van het graf opgeheven zijn, en de wachters met verblinding geslagen. Niet door toedoen van de leerlingen. Maar door een kracht die elke menselijke maat te boven gaat. Een kracht die bevestigt wat ieder van ons hoopt: dat leven uiteindelijk sterker zal blijken dan dood. Dat Gods liefde of barmhartigheid zich door geen enkele menselijke macht, ja zelfs niet door de dood aan banden laat leggen.

De afbeelding zou een passende illustratie kunnen zijn bij Psalm 2:
    Waarom komen de volken in opstand
    en zinnen de naties op zinloze plannen?
    Waarom stellen koningen van de aarde zich in slagorde op,
    beramen vorsten een oorlogsplan
    tegen JHWH en zijn gezalfde?
    Die in de hemel woont lacht,
    de Heer spot met hen…

Maar dat is een geloofsuitspraak. Daar merken we in de praktijk van onze wereld vaak nog weinig van. De afbeelding toont onze wereld: de naastenliefde dood en begraven; de tegenkrachten hebben gewonnen… Zo lijkt het. Zou daarom iemand als Pilatus - het hoogste gezag - gehoor hebben willen geven aan het volslagen ongebruikelijke verzoek van de joodse overheden? Dat hij - nota bene om een op zich ongeloofwaardig verhaal van een gestorven opstandeling te ontkrachten - soldaten ter beschikking stelt om het graf te bewaken? Ongehoord!

Maar wat wij zien is niet het laatste woord. Dat geloven wij.
Gelóóf ik dat echt? Blijkt dat geloof ook uit mijn manier van doen in het dagelijkse leven?

[16e eeuw, wandschildering. Roemenië, Roman, Kathedrale kerk. Dries van den Akker s.j./2014.04.14]

Verwijzingen
Matteus 27,62-66: Jaar A Palmzondag
Goede Week: Stille Zaterdag
*
Psalm 02,02.04: -
Paastijd 02e week ma.

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties