× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus’ Opstanding (14e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Geen van de evangelisten geeft een beschrijving van Jezus’ opstanding. Niemand is er bij geweest. Wat we horen is dat Hij verrezen ís.
Hij was in alle haast begraven vlak voordat op vrijdagavond de sabbat begon. Zelfs tijd om te balsemen had men niet gehad. Vandaar dat vrouwen op de eerste dag van de week, als de sabbat voorbij is, in alle vroegte naar het graf gaan om alsnog Jezus’ lijk de laatste eer te geven. Maar Hij is daar niet meer. Ze krijgen te horen dat Hij is opgestaan uit de doden. Verbijsterend.

Zou ik dat geloofd hebben?

Vervolgens zeggen zijn vroegere leerlingen dat ze Hem gezien hebben. Sterker, Hij komt hen opzoeken, want blijkbaar heeft geen van hen er rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren. Ze waren op weg terug naar huis, naar hun werk, teleurgesteld. Ze hadden zo gehoopt dat er met Jezus iets nieuws zou beginnen, maar nee… Hoe hadden ze ook zo naïef kunnen zijn?
Maar wie van ons hoopt dat niet? Eindelijk vrede. Eindelijk een betrouwbaar mens aan de macht. Eindelijk zorg en genezing voor de zieken. Eindelijk oog voor de zwaksten en de minsten in onze wereld. Eindelijk naastenliefde, genade, mededogen als hoogste macht, en niet iets anders. Maar helaas.
En daar zoekt Jezus, opgestaan uit de doden, ze op.

Heb ik Hem al eens ontmoet, met name in zo’n depressieve periode? Ik had Hem kunnen herkennen aan de troost, de bemoediging, de steun, die ik ontving.

Toch hebben kunstenaars van alle tijden geprobeerd dat mysterie van Jezus’ opstanding uit de dood weer te geven. Op bijgaande afbeelding zien we hoe Hij over de rand van zijn sarcofaag naar buiten stapt. Het naakte lijf gehuld in een blauwe mantel, de kleur van de hemel. ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht. Zoals een mantel om mij heen geslagen…’, zingt het lied. Die mantel van licht wordt nog eens versterkt door de gouden kleur van de achtergrond. In de linkerhand een kruisbanier. Het voorwerp dat Hem de dood heeft aangedaan, is overwinningsteken geworden. De dood is overwonnen. Om dat te benadrukken gaat Jezus op een slapende bewaker staan. Twee anderen zijn achter de sarcofaag in slaap gesukkeld. Geweld is machteloos geworden. Kan tegen dit leven niet op.
Bijzonder indrukwekkend is het feit dat we de wonden van Jezus duidelijk zien. Ze bloeden nog na. Zijn handen, zijn voeten, zijn hart. Terwijl het leven uit Hem weg vloeit, staat Hij op in kracht. Zo maakt de kunstenaar duidelijk dat het leven dat Jezus doorstroomt, niet tot Hem beperkt blijft, maar voor iedereen bestemd is. Het is heilig bloed. Vergoten voor ons, ja voor alle mensen: tot vergeving van zonden. Tot nieuw leven.
Toch heeft Jezus’ gezichtsuitdrukking nog niets van een overwinnaar; niets triomfantelijks. Ook zijn enigszins voorover gebogen houding wijst erop dat er nog verdriet is. Of is het deernis?
Het lijkt wel of het wonder van zijn opstanding nog nauwelijks tot Hem zelf is doorgedrongen. Alsof het gebeuren van de afgelopen dagen Hem nog tekent. Of ziet Hij bij zijn opstanding dat er aan de wereld nog niets veranderd is? Ziet Hij dat zijn verlossingsarbeid nog amper begonnen is, en dat er nog een lange weg te gaan is naar het hart van de mensen?

Hoe zit het met mijn hart? Vier ook ik Pasen met een verdeeld hart: enerzijds met vreugde omwille van Jezus, anderzijds met verdriet en pijn, omdat er nog zoveel is op onze wereld, in mijn omgeving, in mijn eigen leven, waar het nog Pasen moet worden?

[14e eeuw, handschriftilluminatie. Duitsland, Darmstadt, Hessische Landesbibliothek. Dries van den Akker s.j./2014.04.15]

Verwijzingen
Matteus 28,06:Jaar A Paaswake
Markus 16,06: Jaar B Paaswake
Lukas 24,06: Jaar C Paaswake

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties